Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Trích bài phát biểu của TS Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Hội thảo “Phát triển bền vững dựa trên tri thức”
Phát triển bền vững ngày nay không chỉ là một khái niệm mà nó đã thực sự đi vào đời sống xã hội, là mục tiêu toàn cầu và mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia. Sự khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự tiêu tốn khối...
Chào mừng Đại hội lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc*
Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng ** Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin gửi tới các...
Bài nói của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chào mừng Đại hội. Nhân dịp này, Bác phát biểu vài ý kiến như sau: Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, phần nói về khoa học, kỹ thuật. Nghị...