Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Vĩnh Long: 41 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo lần thứ XII
Ngày 16/9, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XIII, năm 2023-2024.
Kon Tum: Ghi nhận từ Cuôc thi Sáng tạo lần thứ 15
Qua 15 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh đã thực sự là sân chơi trí tuệ của thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Phú Thọ: Nâng cao chất lượng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
Qua gần hai thập niên, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ đã thiết thực góp phần khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, vun đắp ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Phú Yên: Hiệu quả và nét mới của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Phú Yên (gọi tắc là Hội thi) được thực hiện theo Quyết định 165/2006/QĐ-TTg, ngày 14/7/2006 của Chính phủ. Hội thi là một phong trào “tiến quân” vào khoa học và công nghệ, đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và khuyến khích phát triển từ nhiều năm qua,theo đó Hội thi được tổ chức định kỳ 02 năm 01 lần.