Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Qũy Vifotec: 90 giải pháp của 32 tỉnh được đề nghị trao giải Hội thi lần thứ 17
Sau hai năm Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Qũy Vifotec) triển khai, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023) đã nhận được 587 giải pháp tham dự Hội thi lần thứ 17 từ hàng nghìn giải pháp đoạt giải của 54 tỉnh, thành phố, bộ ngành trên phạm vi toàn quốc gửi về.
Thái Bình: Trao giải Hội thi, Cuộc thi sáng tạo năm 2022 - 2023
Sáng 18/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ X, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023.
An Giang: 42 sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XI
Nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân đạt giải, đồng thời động viên, cổ vũ các thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh và tích cực hưởng ứng Cuộc thi lần thứ XIII năm 2024, ngày 14/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang tổ chức tổng kết - trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ XII năm 2023
Hải Dương: Nâng cao chất lượng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
Ngày 12/12/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Ông Nguyễn Văn Thông, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương chủ trì Hội thảo.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.