Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Sáng tạo Khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội
Ngày 10/8, tại Hà Giang, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.
Thanh Hóa: Triển khai chấm điểm Hội thi sáng tạo kỹ thuật
Ngày 07/8/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức họp Hội đồng, các tiểu ban chấm điểm Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 13 (2022 - 2023). Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, chủ trì Hội nghị.
Tiền Giang: Triển khai Hội đồng giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật
Ngày 3/8/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tiền Giang (Liên hiệp Hội) tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) tỉnh Tiền Giang lần thứ XV (2022 – 2023); đồng thời thông qua dự thảo Quy chế chấm điểm các giải pháp tham dự Hội thi. TS. Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng ban tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp.
Hà Tĩnh: 120 đề tài tham gia vòng chung kết hội thi, cuộc thi sáng tạo năm 2023
Sáng 21/7, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh (cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 12 (Hội thi) và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 14 (Cuộc thi) năm 2023.
Liên hiệp Hội Quảng Ninh - Nơi khơi nguồn sáng tạo
Là cơ quan thường trực tổ chức các hội thi, cuộc thi, giải thưởng và tôn vinh trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, năm năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh (Liên hiệp Hội Quảng Ninh) đã nỗ lực thúc đẩy phong trào thi đua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Quảng Ngãi: Chuẩn bị Cuộc thi Sáng tạo Robot Quảng Ngãi lần thứ I
Ngày 8/6/2023, Liên hiệp các Hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng ngãi, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robot Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp trực tiếp, trực tuyến để rà soát toàn bộ nội dung về công tác phối hợp tổ chức. Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, chủ trì cuộc họp.