Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Diễn đàn Đối tác EU năm 2024
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên minh Châu Âu (EU) tháng 10 năm 1990, Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu trong khu vực, với số lượng thỏa thuận cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á (bao gồm EVFTA và JETP).
Phó Chủ tịch Vusta Phạm Ngọc Linh dự lễ tổng kết dự án Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn
Ngày 15/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (Trung tâm SRD) đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng bị tổn thương”.
Thúc đẩy công tác đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp tại Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn kỹ thuật khu vực và thế giới
Ngày 13/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội đồng đăng bạ kỹ sư ASEAN Việt Nam (VEARC) tổ chức Hội thảo khoa học Thúc đẩy công tác đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp tại Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn kỹ thuật khu vực và thế giới.