Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Phê duyệt dự án “Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi Sinh thái - Xã hội (SET) trong giáo dục đại học của Việt Nam, năm 2021”
Ngày 16/8/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức “Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi Sinh thái - Xã hội (SET) trong giáo dục đại...
Tổng kết dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng”
Ngày 30/7/2021, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh – Trung tâm GreenID đã tổ chức hội thảo Tổng kết dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả...
Bạn là ai và làm được những gì?
Đó là ý kiến của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vào ngày 12/7. Ngoài ra, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Liên hiệp Hội Việt...
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt Dự án Làng sinh thái nông nghiệp bền vững, sản xuất sạch và an toàn
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phê duyệt dự án “Làng sinh thái nông nghiệp bền vững, sản xuất sạch và an toàn tại xã Yên Hân và Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” tại Quyết định số 491/QĐ-LHHVN ngày 25/6/2021. Đây...
Diễn đàn Đất đai Mê Công: Thúc đẩy việc công nhận các quyền sử dụng đất, rừng theo phong tục và thực hành đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm tại khu vực sông Mê Công
Trong hai ngày 26 và 27/05/2021, Diễn đàn đất đai khu vực sông Mê Công lần thứ 3 (MRLF 2021) sẽ diễn ra trực tuyến với chủ đề “Quyền sử dụng đất trong cảnh quan rừng khu vực sông Mê Công: thúc đẩy việc công nhận các quyền theo phong...