Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Cách viết
Bác Hồ đánh máy những bài viết của mình khi còn ở chiến khu Việt Bắc Hôm nay Bác nói về cách viết, đặc biệt là viết ngắn. Hiện nay trình độ của đại đa số đồng bào ta bây giờ không cho phép đọc dài, điều kiện giấy mực...
Góp ý sửa đổi nội dung Nghị định 88/2003/NĐ-CP: “Các bộ, ngành chỉ nên thực hiện chức năng bảo trợ các hội”
Chúng tôi hoan nghênh Bộ Nội vụ đã chủ động xem xét lại nội dung của Nghị định 88/2003/NĐ-CP và chuẩn bị trình Chính phủ bản dự thảo Nghị định sửa đổi về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/7/2003 ra...
Trích bài phát biểu của TS Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Hội thảo “Phát triển bền vững dựa trên tri thức”
Phát triển bền vững ngày nay không chỉ là một khái niệm mà nó đã thực sự đi vào đời sống xã hội, là mục tiêu toàn cầu và mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia. Sự khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự tiêu tốn khối...