Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Một nửa số giáo sư không dùng internet
“Các điều kiện mà giáo sư, phó giáo sư có được chủ yếu nhờ họ đảm nhiệm công việc quản lý chứ không phải vì họ là GS, PGS”, GS.TSKH Đỗ Trần Cát, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, nói tại hội thảo diễn ra...
Cách viết
Bác Hồ đánh máy những bài viết của mình khi còn ở chiến khu Việt Bắc Hôm nay Bác nói về cách viết, đặc biệt là viết ngắn. Hiện nay trình độ của đại đa số đồng bào ta bây giờ không cho phép đọc dài, điều kiện giấy mực...
Góp ý sửa đổi nội dung Nghị định 88/2003/NĐ-CP: “Các bộ, ngành chỉ nên thực hiện chức năng bảo trợ các hội”
Chúng tôi hoan nghênh Bộ Nội vụ đã chủ động xem xét lại nội dung của Nghị định 88/2003/NĐ-CP và chuẩn bị trình Chính phủ bản dự thảo Nghị định sửa đổi về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/7/2003 ra...