Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
VUSTA tổ chức Đoàn công tác liên ngành năm 2021 về tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc
Nhằm thực hiện chức năng quản lý, giám sát và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA tiếp nhận và triển khai, trong nhiều năm qua, VUSTA đã tổ chức Đoàn công tác...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI MẠC CAFEO 38
Hội nghị lần 38 của Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 38 (CAFEO38) được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội đã chính thức khai mạc sáng nay 25 tháng 11 năm 2020 với chủ đề: “Phát huy sáng kiến và Hành động...
Hội thảo trực tuyến về Ứng phó Thảm họa
Chiều 24/11/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo trực tuyến về Ứng phó Thảm họa với chủ đề: “Lập bản đồ Khu vực thảm họa và rủi ro nhằm Giảm thiểu tác động của thảm họa thiên tai, trọng tâm sử dụng thiết kế kỹ thuật”. (Đây là...