Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
( Hà Nội)  –  Sáng 14 /10 /2020 , tại  t rụ sở  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Đặng Vũ Minh và  Phó  Chủ tịch Phạm Quang Thao  tiếp N gài Chékou Oussouman, Trưởng đai diện Văn phòng Tổ chức quốc tế...
VUSTA tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn “Tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc”
Với mục tiêu cập nhật, hướng dẫn các văn bản quy định mới của Đảng và Nhà nước về hoạt động hợp tác quốc tế, VUSTA đã tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn trong hai ngày 3-4/9/2020. Hội thảo do ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch VUSTA, đại...