Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 24/03/2023 10:41 (GMT+7)

Tiềm lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - LHHVN (26/3/1983 - 26/3/2023), Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” được LHHVN tổ chức vào chiều ngày 23/3/2023 tại Hà Nội.

tm-img-alt

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng; Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN Nguyễn Hữu Dũng;, Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Ngọc Linh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Mai Phan Dũng đồng chủ trì hội thảo

Chủ trì Hội thảo có ông Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN) Nguyễn Hữu Dũng; Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Ngọc Linh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Bộ Ngoại giao Mai Phan Dũng; cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, một số cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và trí thức kiều bào.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN. Đây cũng là một dịp để ôn lại, đánh giá công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước xây dựng và phát triển đất nước nói chung và Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng; góp phần xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

tm-img-alt

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng đã làm rõ vai trò của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, là một bộ phận quan trọng của lực lượng trí thức Việt Nam, là nguồn lực quý giá của đất nước. Chính vì thế, hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” được tổ chức là một hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã góp phần làm rõ thực trạng, những kết quả đạt được và những hạn chế trong ban hành, triển khai các chính sách, chương trình cụ thể để thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, các đại biểu tham dự cũng phát hiện những giải pháp hay, khả thi, hiệu quả để kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhằm phát huy hơn nữa tiềm lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển tiềm lực Khoa học - Công nghệ , xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia.

tm-img-alt

Đại biểu tham luận

Nhận thức về vai trò và đóng góp của nhân sĩ trí thức kiều bào trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, ông Từ Thành Huế, Trưởng Ban đối ngoại - Kiều bào, UBTW MTTQ Việt Nam cho biết, số chuyên gia, trí thức kiều bào tham gia hoạt động Khoa học - Công nghệ tại Việt Nam duy trì ở mức khoảng 300 lượt người/năm. Trí thức kiều bào ngày càng tham gia một cách trực tiếp và sâu rộng vào các quá trình hợp tác, cùng đồng hành tích cực với Chính phủ, đồng thời giúp chuyển giao những kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào Việt Nam, đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, các chuyên gia, trí thức kiều bào đã trực tiếp kết nối, vận động các cơ quan chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp sở tại hỗ trợ vaccine cho Việt Nam và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch ở nước sở tại và đưa ra nhiều đề xuất, khuyến nghị hữu ích cho các cơ quan trung ương và địa phương trong nước. Điều đó cho thấy, sự đóng góp của các cá nhân NVNONN là chuyên gia, trí thức, nhà khoa học trong thời gian qua đã khẳng định tình yêu nước sâu nặng và tinh thần nhiệt huyết cháy bỏng luôn khát khao cống hiến trí tuệ cho quê hương, đất nước.

tm-img-alt

Đại biểu tham luận

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, phần tham luận của các vị đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế trong cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng trí thức Việt Nam tại nước ngoài. TS. Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội cho rằng, mức độ ưu đãi thu hút chuyên gia nhà khoa học Việt kiều về nước chưa phải là quan trọng nhất mà quan trọng là về làm gì, quản lý sử dụng ra sao để người ta có thể cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước: “Theo tôi, bài học ở đây là chọn được người và giao quyền, trách nhiệm thì việc triển khai mới hiệu quả”.

Môi trường làm việc chưa phù hợp, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học và môi trường học thuật chuyên nghiệp của trong nước còn hạn chế; khác biệt về thể chế. Rào cản ngôn ngữ, các ý kiến đóng góp và tư vấn của chuyên gia, trí thức kiều bào chưa được cơ quan chức năng nghiên cứu một cách nghiêm túc cũng là những vướng mắc trong việc triển khai các cơ chế, chính sách về thu hút, trọng dụng cán bộ trí thức kiều bào.

tm-img-alt

Đại biểu tham luận

Để phát huy vai trò hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị một số nội dung, bao gồm phối hợp đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia làm chủ nhiệm, xây dựng các đề tài trọng điểm. Đồng thời, không thể bỏ qua các hình thức khen thưởng thường xuyên, đột xuất, các giải thưởng phù hợp để kịp thời ghi nhận, động viên và tôn vinh các tập thể và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về đối tượng vận động, thu hút, ông Phạm Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế KH&CN, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ, bên cạnh việc duy trì liên hệ, hợp tác với các trí thức, chuyên gia giàu kinh nghiệm, công tác cần tiếp tục mở rộng tới thế hệ trí thức trẻ NVNONN, bao gồm cả lực lượng du học sinh và con em kiều bào thế hệ thứ hai, thứ ba ở sở tại.

“Chúng ta nên tăng cường thu hút nguồn lực chất xám của kiều bào “từ xa”, gián tiếp như giảng dạy ngắn hạn, tư vấn, chuyển giao công nghệ cao, làm cầu nối mời chuyên gia quốc tế đến Việt Nam, thay vì phải quay về Việt Nam làm việc dài hạn. Ngoài ra, công tác thu hút nguồn lực trí thức kiều bào thời gian tới cần giải quyết các tồn tại về xây dựng và triển khai chính sách, cơ sở dữ liệu, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong nước và nước ngoài” - ông Hùng nói.

tm-img-alt

Đại biểu tham luận

Hiện nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đang xây dựng cơ sở dữ liệu về trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tập hợp danh sách trên 100.000 người có thông tin từng ngành, nghề và địa chỉ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và thành lập nhóm hoạt động sẽ tập hợp được số lượng cũng như định hướng được nội dung sinh hoạt, chủ điểm. Vì vậy, ông Võ Xuân Hoài, đại diện Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài chỉ rõ, cần đẩy nhanh tiến độ điều tra xã hội học và khi có dữ liệu tương đối cần giữ liên hệ thường xuyên với họ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và sẵn sàng tham vấn những vấn đề trong nước đang cần thiết.

tm-img-alt

Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Ngọc Linh phát biểu kết luận hội thảo

Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” đã tập trung được nhiều ý kiến đóng góp được nhiều ý kiến xác đáng, có thể cụ thể hóa thành các nội dung, hình thức nhằm phối hợp với Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao hơn nữa công tác vận động trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Xem Thêm

Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.
Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết hoạt động đối ngoại 2023
Ngày 15/11, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tổng kết hoạt động đối ngoại vì hợp tác và phát triển”. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức trực thuộc trong năm 2023, định hướng và đổi mới phương thức hoạt động đối ngoại trong năm 2024.
Qũy Toàn cầu phòng chống AIDS thành lập 2 Ban mới
Ngày 3/10 tại Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) và Dự án VUSTA – Qũy Toàn cầu phòng chống AIDS. Buổi làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.

Tin mới

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Giải pháp nào thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả!?
Diễn Đàn Công Nghệ Và Chuyển Đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp Hội Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam; Viện Công ghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội); các tổ chức quốc tế phối hơp tổ chức trong năm qua với các chuỗi hoạt động như hội thảo, triển lãm, tọa đàm đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk; các giáo viên, phụ huynh và hơn 300 học sinh các trường.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.