Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Diễn đàn Đất đai Mê Công: Thúc đẩy việc công nhận các quyền sử dụng đất, rừng theo phong tục và thực hành đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm tại khu vực sông Mê Công
Trong hai ngày 26 và 27/05/2021, Diễn đàn đất đai khu vực sông Mê Công lần thứ 3 (MRLF 2021) sẽ diễn ra trực tuyến với chủ đề “Quyền sử dụng đất trong cảnh quan rừng khu vực sông Mê Công: thúc đẩy việc công nhận các quyền theo phong...
Phê duyệt dự án “Hỗ trợ phục hồi cho những hộ gia đình người khuyết tật bị ảnh hưởng sau bão lụt tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị”
Dự án “ Hỗ trợ phục hồi cho những hộ gia đình người khuyết tật bị ảnh hưởng sau bão lụt tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam ” do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (Trung tâm SRD), tổ chức khoa học và...
Hội đồng Khoa học Thế giới hợp tác với hãng truyền hình BBC sản xuất loạt phim về khám phá vai trò của khoa học trong giải quyết thách thức của loài người
Nhằm gia tăng mức độ tin tưởng của công chúng vào khoa học và nâng cao hiểu biết của người dân về nghiên cứu và thực hành khoa học, ban sản xuất chương trình của hãng tin tức toàn cầu BBC sẽ sản xuất một loạt phim mới về khám...
VUSTA tổ chức Đoàn công tác liên ngành năm 2021 về tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc
Nhằm thực hiện chức năng quản lý, giám sát và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA tiếp nhận và triển khai, trong nhiều năm qua, VUSTA đã tổ chức Đoàn công tác...