Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 21/03/2023 07:08 (GMT+7)

Phê duyệt dự án Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọc gáy trắng

Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọoc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao thực hiện với nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài không hoàn lại 192.473 USD từ tổ chức Botanic Gardens Conservation International - Tổ chức Bảo tồn Vườn thực vật quốc tế, quốc tịch Anh.

Mục tiêu chung của dự án là nhằm giảm bớt sự suy thoái đa dạng sinh học rừng, bao gồm các mối đe dọa đối với quần thể Vọoc Hà Tĩnh và các loại thực vật rưng quý hiếm (cây gỗ mun, cây họ đậu…) ở huyện Tuyên Hóa của Việt Nam, thông qua sự tham gia tích cực của cộng đồng vào quản lý rừng đặc dụng và các mô hình nông lâm kết hợp cải thiện sinh kế. Dự án sẽ tập trung vào các hoạt đông chính gồm (1) thực hiện các cuộc khảo sát để xác định đặc điểm và đo lường tác động của dự án đối với các hệ thống kinh tế xã hội và sinh kế, hệ thống canh tác, sử dụng rừng và thực vật hoang dã của các hộ gia đình địa phương, (2) hỗ trợ xây dựng kế hoạch đồng quản lý rừng cộng đồng giữa người dân và chính quyền địa phương và (3) hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng địa phương tại huyện Tuyên Hóa về cách lĩnh vực như phục hồi rừng, nông lâm kết hợp bền vững, kinh doanh trang trại quy mô nhỏ và phòng chống các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.

Dự án được triển khai từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Xem Thêm

Tin mới