Hội Các ngành sinh học VN
06/01/2015 9:20 SA 3810 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khoá V, Nhiệm kỳ 2013-2017)

Địa chỉ: Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội      

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cố định

ĐT di động

1

Nguyễn Lân Dũng

Chủ tịch

 

0903428308

2

Lê Trần Bình

Phó Chủ tịch  thường trực

04-37649973

0903418530

3

Vũ Quang Côn

Phó Chủ tịch 

04-38233578

0904190897

 

4

Vũ Hoan

Phó Chủ tịch 

 

0904299399

 

5

Lê Đình Lương

Phó Chủ tịch 

 

0953366678

 

6

Nguyễn Tài Lương

Phó Chủ tịch 

04-37564071

 

0913091126

 

7

Lê Văn Nhương

Phó Chủ tịch 

04-38523605

 

09004129027

 

8

Trần Duy Quí

Phó Chủ tịch 

04-38363894

0913232858

 

9

Trần Linh Thước

Phó Chủ tịch 

 

0969912260

10

Ngô Kế Sương

Phó Chủ tịch 

 

 

11

Nguyễn  Quang

Thạch

Phó Chủ tịch  kiêm Trưởng ban Kiểm tra

 04-38276556

 

0913560164

 

12

Nguyễn Lân Hùng

Tổng Thư ký

04-38347654

 

0913302718