Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 03/04/2024 16:50 (GMT+7)

DỰ ÁN VUSTA DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TUYỂN DỤNG

Dự án tuyển dụng Cán bộ chương trình        

tm-img-alt

DỰ ÁN VUSTA

DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

tm-img-alt

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tên vị trí:                               Cán bộ chương trình        

Địa điểm làm việc:                 Hà Nội và đi công tác tại các tỉnh của dự án

Thời gian:                               03 năm (2024 - 2026)

Báo cáo cho:                           Phó giám đốc kỹ thuật, Phó giám đốc thường trực/Quản lý dự án và Ban lãnh Ban quản lý dự án.     

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2024-2026

 1. Tên dự án: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức
  cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024 – 2026. Tên giao dịch: Dự án VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS.
 2. Nhà tài trợ: Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét.
 3. Cơ quan chủ quản/Chủ dự án: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
 4. Địa điểm thực hiện dự án: 17 tỉnh và thành phố là: Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp và Sóc Trăng.
 5. Thời gian thực hiện: 2024 - 2026
 6. Mục tiêu:
 • Mục tiêu tổng quát: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội (TCXH) và các tổ chức dựa vào cộng đồng (TCCĐ) trong việc thực hiện mục tiêu 95-95-95 và Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
 • Mục tiêu cụ thể:

ü  Mục tiêu cụ thể 1: Cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV dựa vào cộng đồng cho các nhóm đối tượng chính bao gồm bao gồm nam có quan hệ tình dục với nam (MSM), người chuyển giới nữ (CGN), người tiêm chích ma túy (TCMT) và phụ nữ bán dâm (PNBD) tại các tỉnh/thành phố của Dự án; ü  Mục tiêu cụ thể 2: Củng cố các hệ thống cộng đồng để ứng phó hiệu quả, linh hoạt và bền vững đối với dịch HIV/AIDS;

 • Mục tiêu cụ thể 3: Cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ y tế cho các nhóm chính của Dự án
 1. Đối tượng can thiệp: Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM); Người chuyển giới nữ (CGN); Người nghiện chích ma tuý (NCMT); Nữ bán dâm (PNBD).
 • Địa bàn can thiệp: 17 tỉnh/thành phố gồm: Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nam Định và Hải Dương
 1. Các hoạt động chính:
 • Các gói dịch vụ dự phòng cơ bản:
 • Truyền thông thay đổi hành vi: Khuyến khích truyền thông online, tích cực, truyền thông tạo cầu đối với MSM và TGW qua mạng xã hội, apps etc.; áp dụng các phương pháp truyền thông truyền thống nhưng có sáng tạo đối với PWID và FSW
 • Cung cấp/phân phát vật phẩm can thiệp giảm hại như : Bao cao su, chất bôi trơn, bơm kim tiêm v.v (theo qui định của Cục phòng, chống HIV/AIDS
 • Chuyển gửi đến các dịch vụ y tế như : Xét nghiệm HIV (xét nghiệm tại cộng đồng, tự xét nghiệm, xét nghiệm khẳng định, ARV, MMT, STI, PrEP, PEP, ATS, viêm gan B, C, lao, Chem-sex etc.
 • Củng cố hệ thống cộng đồng
 • Tăng cường năng lực cho các tổ chức cộng đồng (CBO) về cung cấp các dịch vụ, dự phòng lây nhiễm HIV
 • Hỗ trợ các CBO trở thành các doanh nghiệp xã hội để cung cấp các dịch vụ dự phòng cho cộng đồng của mình
 • Xây dựng và phát triển mô hình đối tác hợp tác giữa CBO và các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) và cơ sở y tế địa phương trong phòng, chống HIV/AIDS
 • Kết hợp với các đối tác thì điểm các hợp đồng xã hội
 • Cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ y tế cho các nhóm chính của Dự án
 • Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng đích
 • Các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử
 • Các hoạt động vận động đóng góp cho việc xây dựng chính sách liên quan đến cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS
 • Các hoạt động có liên quan khác

PHẦN 2- NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

 1. Nhiệm vụ

Cán bộ chương trình của Ban Quản lý dự án (BQLDA) VUSTA (dưới đây gọi tắt là dự án) có trách nhiệm đảm bảo chất lượng của chương trình dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS được triển khai tại BQLDA cũng như tại các đơn vị thực hiện, đảm bảo các họat động được triển khai có chất lượng, hiệu quả theo đúng các kết quả dự kiến, chỉ số đã cam kết với Quỹ Toàn cầu, cũng như những hướng dẫn kỹ thuật và những hướng dẫn khác của dự án. 

Trong giai đoạn 2024-2026, dự án VUSTA sẽ triển khai mô hình chi trả theo hiệu suất áp dụng các định mức chi trong Quyết định của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế số 40/QĐ-AIDS ngày 10/3/2022 hướng dẫn triển khai thí điểm mua sắm dịch vụ phòng chống HIV/AIDS do các tổ chức xã hội cung cấp giai đoạn 2022-2024. Ngoài ra tại một số tỉnh của dự án sẽ triển khai mô hình đánh giá dịch tễ HIV và đáp ứng dựa vào cộng đồng (Community HIV Epidemiological Evaluation and Response) trong đó có điều tra theo mẫu dây chuyền có kiểm soát (Respondent Driven Sampling), dựa trên kết quả đó sẽ xác định các can thiệp cần thiết. Xét nghiệm HIV, chuyển gửi điều trị PrEP, chuyển gửi khám và điều trị các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và dự phòng tác hại do sử dụng ma túy tổng hợp là một số các ưu tiên can thiệp của dự án.

Dự án trong giai đoạn mới sẽ tập trung can thiệp cho nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và nhóm chuyển giới nữ. Dự án sẽ mở rộng thêm 3 tỉnh mới ở đồng bằng sông Cửu Long là An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng.  

 1. Nhiệm vụ kỹ thuật
 • Tham gia xây dựng hướng dẫn dẫn kỹ thuật và các hướng dẫn thực hiện chương trình khác của dự án.
 • Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn trong việc xây dựng/áp dụng các chiến lược can thiệp dự phòng cho các nhóm đối tượng của dự án;
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ triển khai trong các chuyến giám sát tại các điểm có hoạt động dự phòng tại 17 tỉnh của dự án;
 • Là đầu mối xây dựng và quản lý vật phẩm của toàn bộ dự án, tham mưu, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo BQLDA về quản lý vật phẩm, đảm báo việc cấp phát và quản lý có hiệu quả theo qui định của dự án và Qũy Toàn cầu.
 • Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo dự phòng bao gồm xây dựng chương trình, tài liệu và giám sát hoạt động đào tạo cho các tổ chức cộng đồng;
 • Cung cấp các kiến thức mới trong lĩnh vực dự phòng HIV/AIDS cho dự án thông qua việc thường xuyên tổng quan tài liệu, thông báo các thông tin này cũng như hệ quả của nó cho các hoạt động và các nghiên cứu mà dự án chuẩn bị tiến hành, đưa ra các khuyến cáo nhằm cải thiện chất lượng dự án dựa trên các kinh nghiệm, nghiên cứu và các thực hành tốt;
 • Quản lý và triển khai các hoạt động hỗ trợ các mạng lưới của các nhóm đối tượng đích của dự án như mạng lưới nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới, người sử dụng ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV v.v;
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện hiện để đảm bảo sự liên kết và phối hợp chặt chẽ trong hoạt động dự phòng;
 • Phối hợp chặt chẽ với cán bộ giám sát và đánh giá của BQLDA, của các đơn vị thực hiện để đảm bảo cho hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động tốt;
 • Tham gia các chuyến giám sát nhằm đảm bảo chất lượng của chương trình tại các tỉnh của dự án, đưa ra khuyến nghị hoặc tham mưu cho lãnh đạo BQLDA để có những quyết định kịp thời đảm bảo chất lượng của chương trình;
 • Tham gia đánh giá năng lực của các đơn vị thực hiện dự án và các tổ chức cộng đồng (khi có yêu cầu);
 • Tham gia các cuộc họp kỹ thuật do Cục Phòng, chống HIV/AIDS và/hoặc các dự án của các nhà tài trợ khác tổ chức.
 1. Nhiệm vụ điều phối và vận động chính sách
 • Đóng vai trò là đầu mối tích cực trong mối quan hệ giữa BQLDA và các đơn vị thực hiện cũng như các tổ chức có liên quan khác trong lĩnh vực dự phòng HIV/AIDS;
 • Xây dựng và thúc đẩy các mối quan hệ giữa dự án với các dự án khác trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS nhằm tối đa hoá trong việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm và nguồn lực;
 • Xác lập và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan của chính phủ, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế và các tổ chức cộng đồng, nhằm thúc đẩy sự hợp tác, điều phối và chia sẻ nguồn lực;
 • Thông tin với các đối tác để cập nhật cho họ về các hoạt động của dự án; đồng thời trao đổi, học hỏi các kinh nghiệm và bài học tốt, từ đó xác định các thay đổi cần thiết để đảm bảo chất lượng hoạt động của dự án.
 1. Nhiệm vụ lập kế hoạch vàbáo cáo
 • Hỗ trợ quá trình lập kế hoạch của dự án và các đơn vị thực hiện trong lĩnh vục dự phòng tại các tỉnh của dự án;
 • Cập nhật tiến độ thực hiện dự án cho lãnh đạo và BQLDA;
 • Là đầu mối nhận các báo cáo tiến độ (03 tháng, 06 tháng, 12 tháng) từ các đơn vị thực hiện để tổng hợp và xây dựng báo cáo chung của dự án;
 • Tham gia xây dựng các báo cáo 6 tháng (Progress Update) và 12 tháng (Progress Update and Disbursement Request) của dự án gửi Qũy Toàn cầu;
 • Xem xét, đánh giá và phản hồi về mặt họat động chương trình đối với các báo cáo tiến độ của các đơn vị thực hiện;
 • Là đầu mối xây dựng kế hoạch và quản lý vật phẩm của dự án, tham mưu, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo BQLDA về quản lý vật phẩm, đảm báo việc cấp phát và sử dụng có hiệu quả theo qui định của dự án và Qũy Toàn cầu.
 1. Yêu cầu về trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm
 • Có bằng đại học trở lên trong lĩnh vực y học, y tế công cộng, phát triển cộng đồng (ưu tiên ứng viên có trình độ thạc sĩ);
 • Có kiến thức tốt về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;
 • Hiểu biết về xây dựng và phát triển cộng đồng là một lợi thế;
 • Có ít nhất 05 năm làm việc trong các dự án phát triển, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và/hoặc quốc tế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến quản lý dự án và lập kế hoạch có sự tham gia;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ.
 • Tư duy chiến lược, sáng tạo, kinh nghiệm giao tiếp, truyền thông và quản lý;
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo tốt;
 • Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập với áp lực cao;
 • Thông thạo tiếng Anh viết và nói;
 • Có kỹ năng sử dụng máy tính tốt, đặc biệt là chương trình Microsoft Excel.

Xem Thêm

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan TW VUSTA
Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024, Hội đồng tuyển dụng thông báo:

Tin mới

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ chức khoa học công nghệ
Ngày 20/6, tại Hà Nội, VUSTA tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc và hội thành viên. Hội thảo do PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch VUSTA và đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA đồng chủ trì.
Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển
Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đồng chí Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển.
Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt để báo chí Vusta đi đến thành công
Một trong những thế mạnh của báo chí trong hệ Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) là thông tin về KH&CN, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu KH, ứng dụng và chuyển giao CN, các hoạt độngTVPB và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam... Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt, mắt xích không thể thiếu để báo chí Vusta đi đến thành công.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan TW VUSTA
Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024, Hội đồng tuyển dụng thông báo:
Bản tin Khoa học - Góp phần vào sự phát triển của Báo chí VUSTA
Hệ thống báo chí của Liên HiệpHội Việt Nam (VUSTA) đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin khoa học và kỹ thuật đến cộng đồng. Trong đó, các Bản tin khoa học của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố (Liên hiệp Hội địa phương) không chỉ giúp lan tỏa tri thức khoa học mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triểncủng cố hệ thống báo chí của VUSTA.
Sơn La: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 14/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
Diễn đàn Đối tác EU năm 2024
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên minh Châu Âu (EU) tháng 10 năm 1990, Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu trong khu vực, với số lượng thỏa thuận cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á (bao gồm EVFTA và JETP).