Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 12/02/2024 14:27 (GMT+7)

Cơ quan báo chí khối VUSTA đồng hành cùng sự nghiệp phát triển chung của đất nước

Trong những năm qua Tạp chí Kinh tế Môi trường thuộc Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Đây là nguồn động viên, khích lệ đối với Ban Lãnh đạo, cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong việ phát huy thế mạnh của báo chí, thực hiện đúng vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin hữu hiệu của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là vấn đề môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường có cuộc phỏng vấn TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA về những đóng góp của cơ quan báo chí trong hệ thống báo chí Liên hiệp Hội, trong đó có Tạp chí Kinh tế Môi trường.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong hoạt động báo chí của VUSTA trong năm qua như thế nào?

TSKH. Phan Xuân Dũng:Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 70 cơ quan báo chí. Trong đó, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương trực tiếp quản lý một cơ quan báo chí (Báo Tri thức và Cuộc sống) và gián tiếp quản lý là 22 cơ quan báo chí thuộc các tổ chức khoa học công nghệ (Viện) và 47 cơ quan báo chí còn lại thuộc hội ngành toàn quốc quản lý.

Cơ quan báo chí khối VUSTA đồng hành cùng sự nghiệp phát triển chung của đất nước - Ảnh 1
TSKH. Phan Xuân Dũng

Báo chí VUSTA luôn chấp hành các chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Liên hiệp Hội, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của các nhà khoa học, trí thức và bạn đọc cả nước.

Một trong những thế mạnh đặc biệt của báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam là thông tin về khoa học và công nghệ (KH&CN), truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam…

Thời gian qua, báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của các nhà khoa học, trí thức và bạn đọc cả nước. Những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam là rất đáng khích lệ, trân trọng và đáng tự hào. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay là rất lớn thì cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nhiều.

Để hoạt động báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam phát huy được thế mạnh trong thời kỳ mới, thời kỳ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện đúng vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin hữu hiệu của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan báo chí cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, phát huy truyền thống, giữ vững bản sắc, làm đậm nét và đặc sắc tính khoa học trong từng trang viết, từng bài viết để xây dựng và bảo vệ thương hiệu cơ quan báo chí của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; đồng thời, phải đặt ra và thực hiện lộ trình, phương hướng phát triển, đề ra những biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại để đưa tờ báo của mình thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng.

- Thưa ông, để hệ thống báo chí của VUSTA tiếp tục phát triển, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước, chúng ta phải chuẩn bị những gì?

TSKH. Phan Xuân Dũng: Những kết quả, thành tựu đã đạt được trong thời gian qua của các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam là rất đáng ghi nhận. Để hệ thống báo chí của VUSTA tiếp tục phát triển, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước thì đội ngũ phóng viên, nhà báo của Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng, là tiếng nói của Nhà nước và là diễn đàn rộng lớn, mạnh mẽ của Nhân dân trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa. Bằng sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của những người viết trung thành, trung thực, nhân văn, bằng những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của Nhân dân.

Cơ quan báo chí khối VUSTA đồng hành cùng sự nghiệp phát triển chung của đất nước - Ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan gian trưng bày sách tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập VUSTA.

Bên cạnh đó, phổ biến những kinh nghiệm tốt, bài học hay, biểu dương, tôn vinh và lan tỏa, nhân rộng những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến, luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp cao cả khi bản thân đã lựa chọn, luôn xứng đáng là “những chiến sĩ cách mạng” như Bác Hồ đã từng căn dặn và trông đợi.

Tôi rất mong các nhà báo lão thành tiếp tục ân cần dìu dắt, truyền lửa nghề với tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” cho các thế hệ nhà báo kế cận, để đội ngũ báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam cùng báo chí cả nước tự tin đồng hành, kiên định với Đảng, với Nhân dân và đất nước.

- Thưa ông nhiệm vụtruyền thông, phổ biến kiến thức KHCN tạo ra bản sắc riêng của đội ngũ trí thức được thực hiện như thế nào?

 TSKH. Phan Xuân Dũng:Truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức đã góp phần tạo ra bản sắc riêng của đội ngũ trí thức KH&CN thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Liên hiệp Hội Việt Nam là nơi tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN, các chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội. Cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức luôn được Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Năm 2023, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên cũng đã thực hiện, triển khai hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức một cách tích cực, tập trung vào các mảng hoạt động quan trọng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Vai trò của báo chí, xuất bản là mảng quan trọng góp phần thực hiện công tác truyền thông, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên.

- Thưa ông, Tạp chí Kinh tế Môi trường luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Liên hiệp Hội. Ông có nhận xét gì về vai trò và những đóng góp của Tạp chí Kinh tế Môi trường?

 TSKH. Phan Xuân Dũng: Tạp chí Kinh tế Môi trường là một trong những cơ quan báo chí tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam, là lá cờ đầu trong việc đưa tin theo đúng tôn chỉ mục đích góp phần tuyên truyền, phổ biến đến độc giả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiều năm qua, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE), cơ quan chủ quản của Tạp chí Kinh tế Môi trường có những bước phát triển đa dạng, toàn diện trong lĩnh vực kinh tế, môi trường. Môi trường là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm nhưng các hoạt động thời gian qua của VIASEE luôn được đánh giá cao từ các cơ quan Nhà nước, Bộ TN&MT và VUSTA. Tôi tin tưởng rằng, với kế hoạch đề ra trong năm 2024, VIASEE sẽ hoàn thành xuất sắc.

Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT), phát triển kinh tế gắn với BVMT. Vì thế, Việt Nam được đánh giá cao trong công tác BVMT. Việc tuyên truyền BVMT, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chế tài liên quan đến BVMT cũng chính là tôn chỉ, mục đích của VIASEE. 

Trong những năm qua lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Môi trường. Và Tạp chí được đánh giá có vai trò quan trọng trong hệ thống cơ quan báo chí của VUSTA.

Việc Tạp chí Kinh tế Môi trường xuất bản thường kỳ, có chuyên san khoa học, có Tạp chí điện tử thể hiện sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ làm báo. Tạp chí Kinh tế Môi trường là một trong những Tạp chí tôi thường xuyên đọc và đưa ra để trao đổi tại các buổi họp của VUSTA. Tạp chí có những bài khoa học chuyên sâu, chuẩn xác, có giá trị.

Thời gian qua Tạp chí Kinh tế Môi trường đã khẳng định vị thế của mình trong hệ thống báo chí Liên hiệp Hội, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực kinh tế môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững; có những tuyến bài phản biện chất lượng, gây tiếng vang, đưa ra góc nhìn có chiều sâu đối với các vấn đề liên quan đến kinh tế môi trường. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên giàu sức trẻ, giỏi nghiệp vụ, tôi tin tưởng rằng, Tạp chí Kinh tế Môi trường sẽ ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn hiện nay một số cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các tạp chí, trong đó có Tạp chí Kinh tế Môi trường. Tới đây, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ có những phương hướng, giải pháp đồng hành cùng tháo gỡ những khó khăn, tồn tại đối với các đơn vị báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nhân dịp xuân mới, xin chúc đội ngũ những người làm khoa học, làm báo của VUSTA nói chung; đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Môi trường nói riêng bước sang năm mới 2024 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

-Trân trọng cảm ơn TSKH Phan Xuân Dũng!

Những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam là rất đáng khích lệ, trân trọng và đáng tự hào. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay là rất lớn thì cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nhiều.Trong những năm qua lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Môi trường. Và Tạp chí được đánh giá có vai trò quan trọng trong hệ thống cơ quan báo chí của VUSTA.

Xem Thêm

Nâng cao vai trò phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ
Hiện nay, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ được các Liên hiệp Hội tỉnh và các tổ chức thành viên đã không ngừng mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức và hình thức hoạt động để tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN rộng rãi, nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tin mới

Phú Yên: Liên hiệp Hội tham gia phản biện độc lập Đề án ngành nuôi trồng thủy sản
Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) về việc đề nghị Liên hiệp Hội Phú Yên được tham gia phản biện độc lập Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Bình Định: Tổ chức 02 Hội thảo Tư vấn phản biện về lĩnh vực giao thông
Ngày 20/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tư vấn phản biện về phương án đề xuất đầu tư dự án “Nút giao thông khác mức tại khu vực ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư” và dự án “Tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về Cảng Quy Nhơn”.
Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long