Trang chủ
Loading...

 

TS Phạm Văn Tân: Rất cần cơ chế, chính sách đột phá trong hoạt động khoa học công nghệ

Trong văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) được Đại hội thông qua đã chỉ rõ những thành ...

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
GS. Nguyễn Quang Thái được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khóa VI
Ngày 16/4/2020, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã long trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập và đại hội toàn quốc khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Tham dự đại hội có PGS.TS. Phạm Quang Thao, Phó ...