Trang chủ
Loading...
Hà Giang: Tháo gỡ “nút thắt” trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Shan tuyết

Ngày 24.9.2021, được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Đánh ...

 

Hà Giang: Tháo gỡ “nút thắt” trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Shan tuyết

Ngày 24.9.2021, được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Đánh ...