Trang chủ
Loading...

 

Thái Bình: Liên hiệp Hội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 7/7/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổng kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời ...

Thông báo: Tạm dừng xuất bản Bản tin Phổ biến kiến thức và Chuyên đề Phổ biến kiến thức đến hết năm 2021
Việc tạm dừng xuất bản Bản tin Phổ biến kiến thức (từ năm 2009) và Chuyên đề Phổ biến kiến thức (từ năm 2016) là chưa có tiền lệ trong quá trình phát triển của trang tin vusta.vn. Tuy nhiên, ...
90 giải pháp đoạt giải Vifotec lần thứ 15
Tối ngày 2/7, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên ...