Viện phát triển sức khoẻ cộng đồng ánh sáng
12/01/2015 2:01 CH 1334 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

 

Tên cơ quan

Viện phát triển sức khoẻ cộng đồng ánh sáng

Thủ trưởng đơn vị

Quan Lê Nga

0912584232

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

PGĐ Nguyễn Thu Giang: 0988706878

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 4, toà nhà A2, đường Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội

Điện thoại

62696262

Fax

048474580

Email

62696262

Website

 

Thành lập

678 (TC - LHH)

29/9/03

Số đăng ký

A190

22/12/03

Cơ quan chủ quản