Trung tâm phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt (VietED)
24/01/2015 3:39 CH 1857 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

VietED

Tên cơ quan

Trung tâm phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt

Thủ trưởng đơn vị

Đinh Thị Ánh Tuyết

0983698807

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 8/31, phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại

38695429

Fax

 

Email

tuyetdta@gmail.com

Website

 

Thành lập

364/ QĐ-LHH

09/8/10

Số đăng ký

A-952

10/01/11

Cơ quan chủ quản