Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Mô hình “hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu sả, hoa hồng liên tục” đoạt giải Nhất Cuộc thi STTTNNĐ toàn quốc lần thứ 17
Qũy VIFOTEC (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)  phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi) lần thứ 17 năm 2021 ngày 04/12/2020 tại Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội, Quỹ VIFOTEC - đơn vị thường trực...
“Lan can thông minh” – Mô hình Đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
Sau khi Qũy VIFOTEC (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)  phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi) lần thứ 17 năm 2021 ngày 04/12/2020 tại Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội, Quỹ VIFOTEC - đơn vị...
Mô hình “Máy sấy dịch giun quế bằng không khí khô, nhiệt độ thấp” đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ toàn quốc năm 2021
Qũy VIFOTEC (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)  phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi) lần thứ 17 năm 2021 ngày 04/12/2020 tại Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội, Quỹ VIFOTEC - đơn vị thường trực...
Mô hình Chiến dịch Điện Biên Phủ đoạt giải Đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17
Sau khi Qũy VIFOTEC (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)  phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi) lần thứ 17 năm 2021 ngày 04/12/2020 tại Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội, Quỹ VIFOTEC - đơn vị...