Trung tâm Nghiên cứu phòng chống ung thư (VICRAC)
28/10/2014 10:49 CH 1836 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt VICRAC
Tên cơ quan Trung tâm Nghiên cứu phòng chống ung thư
Thủ trưởng đơn vị Hà Vân Anh
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 1 - Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại 04.39721576\\\\04.5595496; 39721576, 0903213233
Fax 04.39721576
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thành Lập: 484(TC-LHH), 12/6/1993

Số đăng ký: 218, 4/1/94

Tôn chỉ, mục đích

- Là một tổ chức chủ yếu nghiên cứu khoa học y sinh dược, nhân đạo, từ thiện... (dịch vụ là để phục vụ cho mục đích trên) nhằm nghiên cứu, áp dụng và tuyên truyền phổ biến các phương pháp phòng chống các bệnh ung thư có tính chất khoa học, dân tộc và đại chúng; phục vụ sức khoẻ cộng đồng.

- Lấy phương châm: phòng bệnh là chính, kết hợp đông tây y trong công tác phòng chống ung thư.

Chức năng, nhiệm vụ

- Tập hợp các nhà khoa học, công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế để tiến hành nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu về lĩnh vực phòng chống ung thư.

- Triển khai cơ sở vật chất: trụ sở Trung tâm, cơ sở y để khám chữa bệnh, cơ sở dược để nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các thuốc (chủ yếu là thảo dược trong nước) có liên quan đến việc phòng chống ung thư.

- Hợp tác với các cá nhân và tổ chức khoa học trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu liên quan đến việc phòng chống ung thư.

- Huấn luyện cán bộ y dược và hợp tác với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền phổ biến các kiến thức phòng chống ung thư.

Số nhân viên: chính nhiệm:      08        kiêm nhiệm: 08

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ.

- Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật.

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

Chương trình/ dự án đang triển khai

- Sản xuất thuốc Gacavit: kết thúc nghiên cứu, đã chuyển giao công nghệ cho Công ty Cổ phần Dược Nam Hà, 2005-2010.

- Sản xuất thuốc hoạt huyết CM3: kết thúc nghiên cứu, đã chuyển giao công nghệ cho Công ty Dược phẩm TW 2, 2005-2010.

- Sản xuất thử nghiệm thuốc siro Hebevera, 2005-2010.

- Nghiên cứu về phương pháp thực dưỡng để phòng chống ung thư, 2007.

Đối tượng hưởng lợi chính

- Tất cả mọi người.