TT nghiên cứu và chuyển giao côngnghệ chăn nuôi Thái Sinh
12/01/2015 2:48 CH 827 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

 

Tên cơ quan

TT nghiên cứu và chuyển giao côngnghệ chăn nuôi Thái Sinh

Thủ trưởng đơn vị

Hà Thị Đoài

0912320542

33560763

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Khu Môncada, xã Tản Lĩnh, huyện Ba vì, T.  Hà Tây

Điện thoại

33.881015

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

992(QĐ-LHH)

15/11/2004

Số đăng ký

A345

7/3/2005

Cơ quan chủ quản