Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Liên hiệp Hội địa phương hiện nay – anh là ai?
Ngoài Hội chuyên ngành cấp Trung ương thì hiện nay 63 tỉnh, thành phố đã có tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  (Liên hiệp hội) thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam với hơn 3 triệu trí thức. Sự ra đời của Liên hiệp...
Hội thảo khoa học “Đền thờ công chúa Nhổi Hoa, nước Lào tại Ninh Bình – biểu trưng của tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Việt - Lào”
Ngày 23/12/2020, Tổng hội Xây dựng Việt Nam thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã phối hợp với Quỹ Văn hiến Việt Nam, Sở Văn hoá Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo “ Đền thờ công chúa Nhồi...