Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển
28/10/2014 10:49 CH 1435 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt IT&D
Tên cơ quan Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển
Người đứng đầu Nguyễn Sơn Lộ
Chức vụ Viện trưởng
Chức vụ Viện trưởng
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 35 Điện Biên Phủ - Hà Nội
Điện thoại 04.38233821
Fax 04.38232467
Email itd.sena@hn.vnn.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình, dự án trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, môi trường.

 

 

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý và chính sách phát triển trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân bao gồm cả lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ, đặc biệt là các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo.

 

 

- Thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tổ chức các hội nghị, hội thảo trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.

 

 

- Thẩm định các luận chứng kinh tế, kỹ thuật, đánh giá và chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.

 

 

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường.