Trung tâm vì sự nghiệp xanh (CEGREEN)
13/01/2015 2:06 CH 1141 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CEGREEN

Tên cơ quan

Trung tâm vì sự nghiệp xanh

Thủ trưởng đơn vị

Lê Thị Lý

0976844559

0982618039

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

313, B9 Kim Liên,  Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

3574655

Fax

35746551

Email

cegreen.vn@gmail.com

Website

 

Thành lập

307/ QĐ-LHH

19/3/08

Số đăng ký

A-715

14/4/08

Cơ quan chủ quản