Trung tâm nghiên cứu tư vấn, đầu tư
28/10/2014 10:49 CH 885 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt RICCEN
Tên cơ quan Trung tâm nghiên cứu tư vấn, đầu tư
Người đứng đầu KTS Hà Quốc Văn
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 22 ngõ 36 Hoàng Ngọc Phách Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 04.338522333
Fax  
Email nguyennhudo@hotmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

* Lĩnh vực hoạt động:

-Tư vấn, phản biện;

-Thiết kế xây dựng, giám sát

* Chức năng, nhiệm vụ:

-Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển KH&CN, phát triển đô thị..

-Tư vấn dịch vụ các lĩnh vực

-Hợp tác với tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đẻ thực hiện nhiệm vụ của trung tâm

 

* Thông tin nhân lực:

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

8

 

 

             

Trong đó số Nữ

 

 

2

 

 

             

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

6

 

 

1

 

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

   

Kiêm nhiệm

 

 

2

 

 

      2

 

       

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

2

 

 

             

Từ 36-60 tuổi

 

 

3

 

 

             

Trên 60 tuổi

 

 

3

 

 

             

* Sở trường và thế mạnh: 

  

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ