Trung tâm Nghiên cứu tư vấn Đầu tư (RICCEN)
11/01/2015 10:33 SA 1837 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

RICCEN

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu tư vấn Đầu tư

Thủ trưởng đơn vị

Hà Quốc Văn, 0904003536; Huỳnh 0913322870; Đỗ: 0904278892

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 22, Ngõ 36, Phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

38522333; 8513457 (NR Huỳnh)

Fax

 

Email

nguyennhudo@hotmail.com

Website

 

Thành lập

454(TC-LHH), 20/5/1993

Số đăng ký

096, 15/6/93

Cơ quan chủ quản