Liên hiệp khoa học và công nghệ phát triển nông thôn
28/10/2014 10:49 CH 1561 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt STURD
Tên cơ quan Liên hiệp khoa học và công nghệ phát triển nông thôn
Người đứng đầu Vũ Ngọc Dũng
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 18A, Nam Quốc Cang, Quận 1 Hồ Chí Minh
Điện thoại 0903031965
Fax  
Email dungvuontram@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới và xây dựng cơ sở hạ tầng, sử dụng các nguồn năng lượng nguồn nước, chống ô nhiễm môi trường cho các vùng nông thôn.

 

 

- Thực hiện hoạt động thông tin, tư vấn, đào tạo, sản xuất thử và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trên.

 

 

- Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng bao bì.

 

 

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ

 

 

-Môi trường

 

 

-Xóa đói giảm nghèo

 

 

-Đào tạo

 

 

-Tư vấn, phản biện

 

 

 

- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ.

 

 

- Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp.

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Nghiên cứu vật liệu xây dựng nhẹ như bê tông xốp, bê tông lưới thép 3D (valit panel), 2000-2007, TP. Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu bao bì carton, 2006-2007, Hà Nội.

- Mô hình trang trại sinh thái và du lịch, 2005-2008, TP. Hồ Chí Minh.

Tôn chỉ mục đích:

Là tổ chức phi lợi nhuận, nghiên cứu những vấn đề khoa học kỹ thuật nhằm góp phần xây đựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Sản xuất ấn phẩm định kỳ:

Tạp chí Mốt và cuộc sống: định kỳ 4 lần/tháng với số lượng 5000 cuốn/kỳ

Thông tin nhân sự:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

23

 

 

3

 

 

2

 

 

13

 

 

 

5

 

 

   

Trong đó số Nữ

 

 

12

 

 

2

 

 

1

 

 

8

 

 

 

2

 

 

   

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

20

 

 

             

Kiêm nhiệm

 

 

3

 

 

             

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

12

 

 

   

8

 

 

 

4

 

 

   

Từ 36-60 tuổi

 

 

8

 

 

2

 

 

1

 

 

5

 

 

       

Trên 60 tuổi

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

       

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

- Tất cả mọi người.