Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 24/01/2015 21:51 (GMT+7)

Trung tâm kinh tế và phát triển cộng đồng (ECCO)

Tên viết tắt

ECCO

Tên cơ quan

Trung tâm kinh tế và phát triển cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Ngọc Quỳnh

0982762498

Chức vụ

Chức vụ

Người thường trực

Chức vụ

Địa chỉ

Tầng 3, 214 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội

Điện thoại

35131389

Fax

35131390

Email

Website

Thành lập

1253/ QĐ-LHH

22/9/09

Số đăng ký

A-890

20/01/10

Cơ quan chủ quản

Tin mới

Đắk Lắk: Liên hiệp hội tổng kết hoạt động năm 2021
Ngày 21/01/2022, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội và đại diện lãnh đạo 27 hội thành viên và đơn vị trực thuộc.
VUSTA phê duyệt Dự án Thế hệ Xanh
Dự án “Thế hệ Xanh - Xây dựng nhận thức và hành động của thanh thiếu niên vì năng lượng bền vững và khí hậu” có mục đích xây dựng nhận thức và hành động của thanh thiếu niên vì năng lượng bền vững và khí hậu.