Trung tâm Phát triển nhân lực
28/10/2014 10:49 CH 1019 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt LADECEN
Tên cơ quan Trung tâm Phát triển nhân lực
Người đứng đầu Hồ Thị Thùy Linh
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 42 Ngõ 433 Kim Ngư - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại 04.36364988
Fax 04.36364835
Email info@ladecen.org
Website www.ladecen.org.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

 Chức năng, nhiệm vụ

 

 

-          Nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế về lao động nhằm thực hiện các chức năng của Liên hiệp hội Việt Nam trên lĩnh vực này cũng như đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi của sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

 

 

-          Nghiên cứu các vấn đề về lao động

 

 

-          Tư vấn về thị trường lao động

 

 

-          Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

 

 

-          Dịch vụ sử dụng lao động trong và ngoài nước

 

 

 

 

 

Số nhân viên: chính nhiệm: 03  kiêm nhiệm: 04