Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Rất tiếc không phải là học sinh dốt
Khi còn học tại trường Bách khoa Paris, Arago ở trong nhóm sinh viên đấu tranh tẩy chay việc Napoleon lên ngôi Hoàng đế. Napoleon tức giận ra lệnh buộc thôi học những sinh viên chống đối. Ông yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo danh sách và kết quả học...