Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thuyết tương đối là gì?
Có một lần người ta đề nghị nhà vật lí thiên tài Albert Einstein, người sáng lập ra Thuyết tương đối, giải thích một cách đơn giản nhất thế nào là Thuyết tương đối. - Tưởng gì chứ điều đó thì cực kì đơn giản. Này nhé, bạn hãy mường...
Rất tiếc không phải là học sinh dốt
Khi còn học tại trường Bách khoa Paris, Arago ở trong nhóm sinh viên đấu tranh tẩy chay việc Napoleon lên ngôi Hoàng đế. Napoleon tức giận ra lệnh buộc thôi học những sinh viên chống đối. Ông yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo danh sách và kết quả học...