Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Khẳng định vai trò và thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tổ chức diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, thời gian qua công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên luôn được chú...
Thận trọng khi khai thác bể than sông Hồng
Tiềm năng nhưng nhiều rủi ro Ngày 4/12/2018, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức “Đánh giá tiềm năng khai thác và sử dụng bể than đồng bằng sông Hồng”. Tại hội thảo các chuyên gia đều khẳng định, bể than sông Hồng là tiềm...