Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Quyền công đoàn của người lao động
Là chủ đề buổi tập huấn do Hội Thư viện Việt Nam phối hợp với Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thư viện Quốc gia tổ chức sáng ngày 12/6/2020. Tham dự buổi tập huấn có đại diện Viện Công nhân Công đoàn,...