Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
VINAFIS luôn sát cánh cùng ngư dân
Để góp phần hoàn thành sứ mạng cao cả và gian khó đó, Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) ra đời năm 2000, từ tiền thân là Hội Khai thác cá biển (1986) trở thành tổ chức đại diện cho gần 2,5 triệu ngư dân Việt Nam, là cầu nối...
Liên hiệp Hội địa phương hiện nay – anh là ai?
Ngoài Hội chuyên ngành cấp Trung ương thì hiện nay 63 tỉnh, thành phố đã có tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  (Liên hiệp hội) thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam với hơn 3 triệu trí thức. Sự ra đời của Liên hiệp...