Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 03/03/2022 10:37 (GMT+7)

Người luôn đổi mới và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện ở Việt Nam

Trải qua hơn 30 năm công tác trong ngành thư viện, gần 10 năm gắn bó với Hội Thư viện Việt Nam, Ths. Nguyễn Hữu Giới đã đóng góp cho ngành thư viện Việt Nam những thành tích nhất định.

Là thành viên Ban Vận động thành lập Hội Thư viện Việt Nam (năm 2006), trong suốt khóa I (2006-2011), Ths. Nguyễn Hữu Giới là Ủy viên Thường trực Hội Thư viện Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Hội; Ông đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cùng các đ/c Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam ổn định tổ chức, bộ máy của Hội; đồng thời triển khai có hiệu quả các công tác chuyên môn của Hội, như: Hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội thi về thư viện; tham gia góp ý xây dựng các cơ chế-chính sách của ngành thư viện ở Việt Nam.

Từng là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thư viện (khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021), rồi Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam (từ tháng 10/2017 đến nay), Ths. Nguyễn Hữu Giới đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, để tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức ngành thư viện xung quanh Hội; có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hội Thư viện Việt Nam và của ngành thư viện ngày càng phát triển đi lên. Trong nhiệm kỳ thứ 3 của Hội Thư viện VN (2016-2021), Ths. Nguyễn Hữu Giới đã cùng các đ/c trong Ban Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Hội Thư viện Việt Nam xây dựng các Quy chế của Hội Thư viện; tăng cường phát triển hội viên mới (gần 5 năm qua, Hội đã kết nạp được trên 350 hội viên mới); tham gia tổ chức các hoạt động chuyên môn của Hội Thư viện VN v.v... Trong công tác Hội, đ/c Nguyễn Hữu Giới đã có một số sáng kiến, như: Chỉnh trang và đổi mới Trang tin điện tử (trang WEB) của Hội Thư viện, để tuyên truyền và kết nối thông tin trong toàn hệ thống Hội Thư viện VN (hiện đã kết nối với 63 thư viện tỉnh/TP, gần 200 thư viện trường đại học & cao đẳng ở VN); thường xuyên chỉ đạo các Chi hội-Liên chi hội thư viện hằng năm triển khai hoạt động thư viện và phục vụ văn hóa đọc cho nhân dân. Đ/c Chủ tịch Hội Thư viện cũng rất tích cực tham gia các hoạt động như: Hội thảo, hội nghị, tập huấn, hội thi của ngành Thư viện Việt Nam (trong đó tiêu biểu là Ngày sách Việt Nam 21.4 hằng năn, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc từ năm 2019 đến 2021 và một số cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách ngành thư viện Việt Nam v.v…). Tham gia tư vấn, góp ý các Văn bản pháp quy về công tác thư viện; tham gia Tư vấn, phản biện cơ chế-chính sách về thư viện; Tham gia Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, đi khảo sát việc thi hành Pháp lệnh Thư viện ở một số địa phương và đặc biệt tham gia góp ý cho Dự thảo Luật Thư viện (năm 2012 và năm 2019). Trong thời gian là Ủy viên Hội đồng Trung ương (khóa VII và khóa VIII) Liên hiệp Hội Việt Nam, Đ/c Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn…), đ/c luôn có nhiều ý kiến phát biểu góp ý, trao đổi & tham luận tại các diễn đàn này.

tm-img-alt

Đ/c Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện VN phát biểu tại Ngày sách và văn hóa đọc (Đại học Quốc gia Hà Nội - tháng 4 năm 2018)

Với trọng trách là Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam hiện nay, Ths. Nguyễn Hữu Giới luôn chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ VHTTDL, và các Bộ/ngành TW, đẩy mạnh công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc, trong đó có: Bổ sung vốn tài liệu trong thư viện, đảm bảo tính kịp thời, phong phú, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí & cung cấp thông tin cho bạn đọc trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác thông tin-tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ bạn đọc; Tăng cường ứng dụng CNTT (trong đó có triển khai chuyển đổi số) trong các hệ thống thư viện phục vụ CMCN 4.0; làm tốt công tác tuyên truyền & quảng bá về hoạt động thư viện trên các kênh thông tin đại chúng, trang Website của các thư viện VN ; Đẩy mạnh hoạt động thư viện hướng về cơ sở…

Trải qua hơn 30 năm công tác trong ngành thư viện, gần 10 năm gắn bó với Hội Thư viện Việt Nam, Ths. Nguyễn Hữu Giới đã đóng góp cho ngành thư viện Việt Nam những thành tích nhất định, như: Tham gia biên soạn & phát hành cuốn sách: "Văn bản pháp quy về công tác thư viện" (in 4 lần, các năm: 1997,1999, 2002, 2008); Tham gia biên soạn & phát hành cuốn sách: "Các Thư viện và Trung tâm thông tin-Thư viện ở Việt Nam" (in 2 lần, các năm: 2006, 2012); Tham gia biên soạn & phát hành cuốn sách: "Tài liệu hướng dẫn thư viện cơ sở" (in năm: 2006); ; Tham gia nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Bộ (2006-2007): "Hoàn thiện thể chế thư viện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp thư

tm-img-alt

Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Nguyễn Hữu Giới phát biểu tại Hội nghịTruyền thông, Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam (ngày 3/11/2021)

viện ở nước ta"; Biên soạn & phát hành cuốn sách Gương người tốt-việc tốt ngành thư viện Việt Nam, với tiêu đề "Những người giữ lửa tình yêu với sách" (in 7 tập, từ năm 2004 đến năm 2018); Tác giả cuốn sách: "Xã hội hóa và đa dạng hóa tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng Sông Hồng" (in năm 2012); Sưu tầm, tuyển chọn cuốn "Những vần thơ về thư viện" (in năm 2013); Là tác giả cuốn tiểu luận: "Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện" (in năm 2013); đồng thời, đ/c cũng đã viết hơn 100 bài báo về thư viện và văn hóa đọc, đã in ở các báo/tạp chí Trung ương và địa phương v.v….

Trong hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Hội luôn gương cao ngọn cờ đoàn kết, tập hợp trí thức ngành thư viện trong cả nước vào ngôi nhà chung là Hội thư viện Việt Nam, gương mẫu và luôn phát huy trí tuệ dân chủ, tính tập thể trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội và toàn thể hội viên, để khơi gọi sự sáng tạo và đổi mới trong hoạt động Hội, tạo điều kiện cho các thành viên trong Ban chấp hành Hội hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Với những cống hiến cho ngành Thư viện Việt Nam, cho hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam thời gian qua, thạc sỹ Nguyễn Hữu Giới đã vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý: 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010, 2014), 02 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (năm 2011 và 2014); Liên tục từ năm 2010 đến năm 2016 là Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhận 05 Bằng khen của Bộ VHTT, Bộ VHTTDL (từ năm 2010 đến năm 2016); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa-Thông tin (năm 2004); Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam (năm 2014). Và mới đây ngày 02/11/2019, đ/c Nguyễn Hữu Giới đã vinh dự được Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trao tặng Bằng Khen của Liên hiệp Hội và vinh danh là Trí thức Khoa học Công nghệ tiêu biểu năm 2019. Đồng thời với những cống hiên xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đ/c Nguyễn Hữu Giới đã vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2019).

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Đ/c Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, đồng thời cũng là phần thưởng dành cho Hội Thư viện Việt Nam trong chặng đường xây dựng và phát triển./.

tm-img-alt

Các đ/c Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Biểu trưng và Bằng khen cho các trí thức KHCN tiêu biểu (đ/c Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện VN, người đứng thứ 2 từ trái qua phải)

Xem Thêm

Đắk Nông: Đội ngũ trí thức, nguồn lực quan trọng để phát triển
Do được kéo dài nhiệm kỳ để phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), sáng 18/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tử vi phương Đông
Sáng 11/11 tại Hà Nội, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - Công nghệ (Vusta) đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Môn chiêm tinh học – khoa học dự báo huyền diệu của nhân loại giúp giải mã và quy hoạch đời người”. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề do diễn giả Nguyễn Hoàng Điệp trực tiếp trình bày.
Liên hiệp Hội Lâm Đồng: Phát triển và tỏa sáng
Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Liên Hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Vĩnh Long: Triển khai và hướng dẫn thực hiện quy định mới về công tác Hội, Hội viên
Ngày 04/11/2022, Liên hiệp các Hội KH&KT phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số quy định về công tác quản lý tổ chức Hội; Quy định về trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong việc tham gia trao đổi thông tin mạng, cho các cán bộ Hội thành viên và những người làm việc trong hệ thống Liên hiệp Hội.
Quỹ VIFOTEC - 30 năm xây dựng và phát triển
Trải qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)  và cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bảo trợ Qũy VIFOTEC Lê Xuân Thảo đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, vì có nhiều đóng góp cho ngành Khoa học và Công nghệ nước nhà, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hà Tĩnh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vànâng cao nhận thức cộng đồng góp sức vào công tác bảo vệ môi trường, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vừa phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
Phú Yên: Giao lưu trao đổi với Liên hiệp Hội Bình Dương
Ngày 21/10/202, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (Liên hiệp Hội) đã có buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Liên hiệp Hội Phú Yên, do ông Lai Xuân Thành – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương, làm Trưởng đoàn.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.