Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 17/03/2022 13:16 (GMT+7)

Sơn La: Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội Sơn La (Liên hiệp hội) đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo các bước đột phá về nhiều mặt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Tỷ lệ đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng tăng.

tm-img-alt

Hội nghị BCH LHH Sơn La lần 3 (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Liên hiệp hội đã nghiên cứu hoàn thành 93 nhiệm vụ KH&CN; trong đó 86 nhiệm vụ cấp tỉnh, 07 nhiệm vụ cấp Quốc gia. Các nhiệm vụ KH&CN đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm chủ lực, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và đề ra các chủ trương, chính sách và điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Liên hiệp hội đã xác định có 9 nhiệm vụ thường xuyên và 04 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo các cấp, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Liên hiệp hội đã xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện, đến nay đã tổ chức được một số hoạt động cụ thể như : Ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các hội thành viên; Chương trình phối hợp với Ban tuyên giao tỉnh ủy; Ký kết Biên bản thống nhất chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và công nghệ; Đoàn đại biểu Quốc đặt hàng tham gia ý kiến vào dự thảo Luật năm 2021, 2022; Đồng thời Liên hiệp hội đã tham gia 40 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; 22 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học, Hội đồng nghiệm thu các đề tài; Phối hợp với các Sở chuyên ngành tổ chức được 03 hội thảo tư vấn; phối hợp tổ chức tôn vinh 58 trí thức tiêu biểu, điển hành lao động sáng tạo năm 2021; tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 5, năm 2021,có 32 mô hình sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; có 01 giải nhất; 02 giải khuyến khích Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác tập hợp, huy động trí tuệ đội ngũ trí thức của Liên hiệp hội còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực còn ít; Công tác tập hợp trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức công tác ngoài tỉnh là người Sơn La, trí thức trong doanh nghiệp còn hạn chế. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của trí thức là nhiệm vụ quan trọng nhưng chưa được coi trọng; Quan hệ tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với Hội trí thức chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, trong thời gian tới Liên hiệp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội trong tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức.

Sẽ thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp trí thức, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao và kinh nghiệm tham gia hoạt động TVPB&GĐXH và các hoạt động khoa học khác, thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lắng nghe ý kiến đề xuất của trí thức để lựa chọn nội dung thực hiện.

Tổ chức các diễn đàn khoa học, các hội thảo theo chuyên đề về những vấn đề mới, vấn đề xã hội đang quan tâm để đội ngũ trí thức, nhà khoa học có thể trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, tạo cơ hội để các nhà khoa học tiếp cận được nhiều hơn về các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn để thu hút sự quan tâm của các trí thức, nhà khoa học tại các đơn vị này trong hoạt động của Liên hiệp Hội, nhất là công tác tư vấn, phản biện và giám định XH.

Đồng thời, Liên hiệp hội chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động, nhằm thu hút các nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao đang sinh sống, làm việc ở ngoài tỉnh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường xuyên phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội ngành Trung ương, các hội thành viên trong thu hút trí thức ở ngoài tỉnh, lực lượng chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện.

Ngoài ra, Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan Liên hiệp Hội. Chủ động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chuyên viên nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xem Thêm

Đắk Nông: Đội ngũ trí thức, nguồn lực quan trọng để phát triển
Do được kéo dài nhiệm kỳ để phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), sáng 18/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tử vi phương Đông
Sáng 11/11 tại Hà Nội, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - Công nghệ (Vusta) đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Môn chiêm tinh học – khoa học dự báo huyền diệu của nhân loại giúp giải mã và quy hoạch đời người”. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề do diễn giả Nguyễn Hoàng Điệp trực tiếp trình bày.
Liên hiệp Hội Lâm Đồng: Phát triển và tỏa sáng
Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Liên Hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Vĩnh Long: Triển khai và hướng dẫn thực hiện quy định mới về công tác Hội, Hội viên
Ngày 04/11/2022, Liên hiệp các Hội KH&KT phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số quy định về công tác quản lý tổ chức Hội; Quy định về trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong việc tham gia trao đổi thông tin mạng, cho các cán bộ Hội thành viên và những người làm việc trong hệ thống Liên hiệp Hội.
Quỹ VIFOTEC - 30 năm xây dựng và phát triển
Trải qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)  và cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bảo trợ Qũy VIFOTEC Lê Xuân Thảo đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, vì có nhiều đóng góp cho ngành Khoa học và Công nghệ nước nhà, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hà Tĩnh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vànâng cao nhận thức cộng đồng góp sức vào công tác bảo vệ môi trường, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vừa phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
Phú Yên: Giao lưu trao đổi với Liên hiệp Hội Bình Dương
Ngày 21/10/202, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (Liên hiệp Hội) đã có buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Liên hiệp Hội Phú Yên, do ông Lai Xuân Thành – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương, làm Trưởng đoàn.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.