Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 17/03/2022 13:16 (GMT+7)

Sơn La: Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội Sơn La (Liên hiệp hội) đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo các bước đột phá về nhiều mặt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Tỷ lệ đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng tăng.

tm-img-alt

Hội nghị BCH LHH Sơn La lần 3 (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Liên hiệp hội đã nghiên cứu hoàn thành 93 nhiệm vụ KH&CN; trong đó 86 nhiệm vụ cấp tỉnh, 07 nhiệm vụ cấp Quốc gia. Các nhiệm vụ KH&CN đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm chủ lực, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và đề ra các chủ trương, chính sách và điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Liên hiệp hội đã xác định có 9 nhiệm vụ thường xuyên và 04 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo các cấp, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Liên hiệp hội đã xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện, đến nay đã tổ chức được một số hoạt động cụ thể như : Ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các hội thành viên; Chương trình phối hợp với Ban tuyên giao tỉnh ủy; Ký kết Biên bản thống nhất chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và công nghệ; Đoàn đại biểu Quốc đặt hàng tham gia ý kiến vào dự thảo Luật năm 2021, 2022; Đồng thời Liên hiệp hội đã tham gia 40 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; 22 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học, Hội đồng nghiệm thu các đề tài; Phối hợp với các Sở chuyên ngành tổ chức được 03 hội thảo tư vấn; phối hợp tổ chức tôn vinh 58 trí thức tiêu biểu, điển hành lao động sáng tạo năm 2021; tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 5, năm 2021,có 32 mô hình sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; có 01 giải nhất; 02 giải khuyến khích Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác tập hợp, huy động trí tuệ đội ngũ trí thức của Liên hiệp hội còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực còn ít; Công tác tập hợp trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức công tác ngoài tỉnh là người Sơn La, trí thức trong doanh nghiệp còn hạn chế. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của trí thức là nhiệm vụ quan trọng nhưng chưa được coi trọng; Quan hệ tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với Hội trí thức chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, trong thời gian tới Liên hiệp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội trong tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức.

Sẽ thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp trí thức, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao và kinh nghiệm tham gia hoạt động TVPB&GĐXH và các hoạt động khoa học khác, thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lắng nghe ý kiến đề xuất của trí thức để lựa chọn nội dung thực hiện.

Tổ chức các diễn đàn khoa học, các hội thảo theo chuyên đề về những vấn đề mới, vấn đề xã hội đang quan tâm để đội ngũ trí thức, nhà khoa học có thể trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, tạo cơ hội để các nhà khoa học tiếp cận được nhiều hơn về các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn để thu hút sự quan tâm của các trí thức, nhà khoa học tại các đơn vị này trong hoạt động của Liên hiệp Hội, nhất là công tác tư vấn, phản biện và giám định XH.

Đồng thời, Liên hiệp hội chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động, nhằm thu hút các nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao đang sinh sống, làm việc ở ngoài tỉnh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường xuyên phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội ngành Trung ương, các hội thành viên trong thu hút trí thức ở ngoài tỉnh, lực lượng chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện.

Ngoài ra, Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan Liên hiệp Hội. Chủ động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chuyên viên nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xem Thêm

Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Phú Yên: Công ty Điện lực luôn phát huy phong trào sáng tạo Kỹ thuật
Ngày 31/10, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10, năm 2022-2023 (Hội thi) tổ chức tổng kết trao thưởng 30 giải pháp đạt giải (01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Trong đó, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đạt 01 giải Nhì và 1 giải Ba.

Tin mới

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Giải pháp nào thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả!?
Diễn Đàn Công Nghệ Và Chuyển Đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp Hội Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam; Viện Công ghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội); các tổ chức quốc tế phối hơp tổ chức trong năm qua với các chuỗi hoạt động như hội thảo, triển lãm, tọa đàm đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk; các giáo viên, phụ huynh và hơn 300 học sinh các trường.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.