Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 07/03/2022 14:03 (GMT+7)

Tập hợp và phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu Lâm Thành Đắc cho biết, nhiều năm qua, Liên hiệp hội đã thực hiện tốt vai trò, vị trí là cơ quan trí vận, tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH-CN) của tỉnh; tăng cường mối quan hệ giữa trí thức với Đảng và Nhà nước.

Ông Đắc cho biết thêm, hiện nay Liên hiệp Hội có 25 hội thành viên và tổ chức liên kết, với khoảng 7.500 hội viên. Và nhiều năm qua, Liên hiệp hội đã tham gia đóng góp, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về các lĩnh vực liên quan, như về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; về phát triển KH-CN, chung tay bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội.

tm-img-alt

Trong hoạt động chuyên môn, Liên hiệp Hội đã không ngừng phát triển, đơn cử như hoạt động tôn vinh trí thức của Liên hiệp hội đã thúc đẩy phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh. Phong trào này được thực hiện dưới 2 hoạt động chính là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật dành cho người lớn và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhiên nhi đồng. Hàng năm, có hàng ngàn đề tài, giải pháp của các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động này. Điều đáng ghi nhận, biểu dương là Bạc Liêu 6 năm liền đều đoạt giải thưởng quốc gia. Không dừng lại ở kết quả trao giải, tôn vinh, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với tác giả, nắm bắt thông tin về tình hình triển khai, cũng như sự lan tỏa của giải pháp đoạt giải của tác giả tại cơ quan, trường học, đã ứng dụng hiệu quả như thế nào trong sản xuất.

Cùng với đó, hàng năm, Liên hiệp hội đều tích cực tham gia làm cơ quan chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở và cấp tỉnh do các hội thành viên, tổ chức liên kết và trí thức KH-CN trong tỉnh đăng ký thực hiện, trung bình mỗi năm đăng ký từ 3 - 5 đề tài nghiên cứu. Ngoài ra, đại diện Liên hiệp hội và các hội thành viên, hội viên còn tham gia nhiều hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH-CN, hội đồng thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nghiệm thu các đề tài, dự án và nhiệm vụ của tỉnh.

“Phấn đấu đến năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ, xây dựng đội ngũ trí thức KH-CN của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề cử đại biểu tham gia bầu cử HĐND tỉnh, tham gia các hoạt động phản biện, giám sát xã hội, tham gia hoạt động dân vận khéo, đề cử trí thức tiêu biểu của tỉnh để xét chọn, tôn vinh trí thức KH-CN tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam. Tiếp tục làm đầu mối để các hội thành viên, tổ chức liên kết đăng ký tham gia đề tài khoa học cấp cơ sở. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ (năm 2023) đăng ký thực hiện từ 2 - 4 đề tài khoa học cấp cơ sở và 1 - 2 đề tài cấp tỉnh”, ông Đắc cho hay.

tm-img-alt

Còn đối với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học, giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các sở, ngành có thêm thông tin khoa học cần thiết để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án phát triển của tỉnh. Giai đoạn 2018 - 2020, Liên hiệp hội đã giám định 4 dự án như Dự án xây dựng Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Dự án Xử lý triệt để bãi chôn lấp rác thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình… và phản biện 2 dự án là Dự án Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao tại TP. Bạc Liêu và trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp trong khối nhà B, C; Tổ chức hội thảo “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu”; Dự án Khu Liên hợp thể dục, thể thao tỉnh Bạc Liêu; Dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bạc Liêu

Liên hiệp Hội cũng thường xuyên đề cử trí thức tiêu biểu của tỉnh tham gia xét chọn, tôn vinh trí thức KH-CN tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam 2 năm/lần. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã có 3 cá nhân được Trung ương tôn vinh. Liên hiệp hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh trí thức và thành lập đoàn đến thăm hỏi, làm việc với các hội thành viên. Đặc biệt, đã động viên Hội Y học và Hội Y tế công cộng có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông qua hoạt động tôn vinh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức KH-CN và của Liên hiệp hội.

tm-img-alt

Ngoài hoạt động tôn vinh trí thức, Liên hiệp hội còn phối hợp đề xuất tôn vinh các công trình, sản phẩm sáng tạo của tỉnh tham gia vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Năm 2020, Bạc Liêu có 2 giải pháp sáng tạo được đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam là giải pháp thay công tơ điện trạm biến áp chuyên dùng và trạm biến áp công cộng không cần cắt điện (của nhóm tác giả Công ty Điện lực Bạc Liêu) và giải pháp ứng dụng điều khiển tự động nâng cao hiệu suất cho máy phát điện năng lượng mặt trời - nhóm tác giả Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu.

tm-img-alt

Năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp Hội Bạc Liêu vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020; Ủy ban nhân dân Thành phố Bạc Liêu công nhận danh hiệu Cơ sở đạt chuẩn văn hóa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 02 năm (2018 - 2020) và được Công an tỉnh Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận đươn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2020 và các thành tích khác đáng ghi nhận, ông Đắc cho biết.

Xem Thêm

Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Phú Yên: Công ty Điện lực luôn phát huy phong trào sáng tạo Kỹ thuật
Ngày 31/10, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10, năm 2022-2023 (Hội thi) tổ chức tổng kết trao thưởng 30 giải pháp đạt giải (01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Trong đó, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đạt 01 giải Nhì và 1 giải Ba.

Tin mới

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Giải pháp nào thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả!?
Diễn Đàn Công Nghệ Và Chuyển Đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp Hội Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam; Viện Công ghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội); các tổ chức quốc tế phối hơp tổ chức trong năm qua với các chuỗi hoạt động như hội thảo, triển lãm, tọa đàm đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk; các giáo viên, phụ huynh và hơn 300 học sinh các trường.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.