Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Camille Flammarion và thiên văn học đại chúng
Linh Ngọc Nguồn: Jean Lilensten - Pascal Goumault, Camille Flammarion và thiên văn học đại chúng, NXB Kim Đồng, 2001. ***** Hệ Mặt trời Hiện nay, người ta phát hiện ra 9 hành tinh trong hệ Mặt trời. Đó là sao Thuỷ, sao Kim, Trái đất, sao Hoả, sao Thổ,...
Guglielmo Marconi - Cha đẻ của vô tuyến điện
Anh Duy Nguồn: Steve Parker, Giuglielmo Marconi và vô tuyến điện, NXB Kim Đồng, 2001. -------------------- Vô tuyến vòng quanh Trái đất Một số nhà khoa học không tin Marconi có thể chuyển những tín hiệu vô tuyến vượt Đại Tây Dương. Vì sóng vô tuyến dễ chuyển theo đường...
Thomas Edison - Nhà phát minh vĩ đại của nhân loại
Duy Anh (Tổng hợp từ Bác-bu A-pê-lê-vi-a-nu, Ê-đi-xơn, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1977) Về trang trước Email In trang Các tin tức liên quan Magendie (1783-1855): Người mở đường cho sinh lý học thực nghiệm Réaumur (1683-1757): Nhà sinh học về côn trùng Redi (1626-1698): Người đánh đổ thuyết...
Johann Gutenberg - Nhà phát minh chữ in rời
Bình Minh (Tổng hợp từ nhiều nguồn) Về trang trước Email In trang Các tin tức liên quan Anh em nhà Wright - Những người làm nên điều kỳ diệu Alexander Fleming - Nhà bác học phát minh ra Penicillin cứu sống hàng triệu sinh mạng James Watt và những...