Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Người đi tìm bí mật của Hội An lộng gió
Năm 1996, Nghĩa lên đường sang Nhật theo một học bổng khi vừa tròn 20 tuổi. Năm 1999, Võ Trọng Nghĩa được nêu tên trang trọng trong lễ tuyên dương của trường khi giành giải vàng cuộc thi thiết kế nhà của Tập đoàn Suzuki. Năm 2000, đồ án của...
Nhà khoa học của đồng ruộng
Khoản đầu tư sinh lời nhất của ngân sách Có một câu chuyện đã cũ nhưng vẫn khó có thể quên. Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam luôn trong tình trạng căng thẳng về cái ăn, phải nhập khẩu lương thực triền miên. Giáo sư Viện sỹ Vũ Tuyên...
Nguyễn Kim Thản: Chân dung một người khai phá
TS Phạm Văn Tình (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) ----- Một số công trình chính của GS Nguyễn Kim Thản đã được công bố Khái luận ngôn ngữ học, Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, Rèn luyện về ngôn ngữ, Động từ trong tiếng Việt, Sổ tay chính...