30/8/2019258 Lượt xem
Với chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh, trong thời gian qua, Liên hiệp hội Phú Thọ (LHH PT) ...

26/8/2019230 Lượt xem
Ngày 23/8/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với dự thảo “Nghị quyết ban hành quy định một số nội dung và mức ...

2/8/2019227 Lượt xem
Sau 10 năm hoạt động kể từ khi có Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt ...

24/7/2019215 Lượt xem
Trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh lần thứ III, các tổ chức thành viên của Liên hiệp hội đã có nhiều ...

10/5/2019249 Lượt xem
Ngày 10/5/2019, tại Quảng Ngãi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực xây ...

27/4/2019365 Lượt xem
Nhìn chung, hoạt động Tư vấn, Phản biện&Giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) của Liên hiệp Hội Phú Yên trong thời gian qua đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình, đã tập hợp các chuyên gia đóng ...


20/4/2019324 Lượt xem
Sáng ngày 18/4/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện góp ý vào “Dự thảo nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ ...

18/4/2019186 Lượt xem
Qua 3 lần tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (2016-2018), Tiền Giang có 5 công trình được trao giải, bao gồm 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

14/12/2018884 Lượt xem
Ngày 14/12, tại Hải Dương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo Tổng kết Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và Diễn ...