Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 16/05/2022 10:47 (GMT+7)

Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 13/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện (TVPB), góp ý đối với dự thảo “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các Hội thành viên Liên hiệp Hội Hà Giang và các chuyên gia TVPB ở tỉnh.

Dự thảo “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” được bố cục gồm 07 chương, 74 điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

tm-img-alt

Hội thảo nhất trí cao với việc sớm ban hành Luật, đồng thời cơ bản tán thành với các nội dung của dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, để nội dung Luật được hoàn chỉnh, đầy đủ, cụ thể và khả thi cao, các đại biểu đề nghị Cơ quan soạn thảo Trung ương tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung cụ thể về: Mở rộng phạm vi áp dụng và làm rõ đối tượng áp dụng của dự thảo Luật (tại Điều 1 của dự thảo luật); làm rõ thuật ngữ “cơ sở” và không nên quy định cụ thể về “thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp”, vì bản chất, nội dung và phương thức thực hiện cơ chế dân chủ ở doanh nghiệp rất khác với thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố (quy định tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo Luật); quy định cụ thể và bổ sung thêm hình thức công khai thông tin phù hợp với những vùng miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, sử dụng ngôn ngữ khác nhau và cụ thể thời điểm công khai thông tin để Nhân dân biết (Điều 10); làm rõ khái niệm “cử tri” trong dự thảo luật cho thống nhất với Luật bầu cử 2015 (Điều 15); quy định rõ việc tổ chức thực hiện văn bản của cộng đồng dân cư phải do người đứng đầu đầu cộng đồng dân cư chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện chứ không phải do UBND cấp xã chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện (tại Điều 21); chỉnh sửa, bổ sung các quy định về Nhân dân giám sát, hình thức và trình tự cán bộ công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, quy định về thanh tra nhân dân để đảm bảo tính thống nhất và không mâu thuẫn với các Luật khác như: Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tố tụng hành chính, Luật thanh tra 2010 (Điều 32, Điều 40 và Điều 41); rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thêm một số điều, khoản quy định rõ hơn, cụ thể hơn, lô-gic hơn về “Nội dung quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở” (Chính phủ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp) cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp tổ chức thực hiện (từ Điều 64 đến Điều 71 chương VI của dự thảo luật).

Các ý kiến tham gia, góp ý đối với dự thảo Luật của đại biểu được Liên hiệp Hội Hà Giang tổng hợp báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để phản ánh về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị với Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV trong tháng 5 năm 2022./.

Xem Thêm

Yên Bái: Tham gia phản biện vấn đề bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu
Ngày 23/4, tại Khu du lịch Ao Vua, Ba Vì, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là sự kiện khoa học ngành dược liệu lần đầu được Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Ao Vua tổ chức.
Nan giải tìm vị trí xây bay thứ 2 của Vùng Thủ đô
Quá trình đô thị hóa ở các quốc gia là xu thế tất yếu trong sự phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao nhất Đông Nam Á với tỷ lệ đô thị hóa (tính đến cuối năm 2020) là...

Tin mới

Hội thảo Quốc gia bàn giải pháp cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh
Ngày 7-7 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với UBND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn môi trường Nhật Việt (JVE Group) và Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ (Đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam)
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng ngày 6/7 tại trụ sở Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với LHHVN để khảo sát Đề án Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ,mô hinh,tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nhước giao nhiệm vụ (gọi tắt là Đề án 103)
Yên Bái: Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội”
Ngày 29/6, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội” sau 18 tháng triển khai thực hiện.