Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 05/01/2022 22:15 (GMT+7)

Đẩy mạnh, thúc đẩy hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

Trong thời gian qua, công tác  tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH)  được Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên luôn được chú trọng, đẩy mạnh, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

Kết quả TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế-xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Thông qua hoạt động này, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã phản ánh ý kiến trung thực, khách quan, khoa học của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng về KT-XH của đất nước.

Và trong năm 2021, Liên hiệp Hội địa phương đã có nhiều kết quả hoạt động về TVPB&GĐXH, điển hình như:

Liên hiệp Hội TP. Đà Nẵng đóng góp ý kiến cho 10 đề án, dự án, chính sách của các sở, ban, ngành thành phố như các đề án: Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quản lý và phát triển Du lịch tại Bán đảo Sơn Trà; Phương án đấu nối tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài; các dự án ven sông Hàn; Phát triển tài sản trí tuệ trên địa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030; …; cử đại diện lãnh đạo LHH tham gia Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

Liên hiệp Hội Đồng Tháp tổ chức hội thảo tư vấn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên Liên hiệp Hội

Liên hiệp Hội Đồng Tháp tư vấn 03 đề án quy hoạch của UBND huyện Lấp Vò, tổ chức hội thảo tư vấn “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Hội thành viên Liên hiệp Hội”. Hiệp hội Thuỷ sản đã góp ý kiến 02 Phiếu khảo sát của VCCI “Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP”; góp ý với Hội nghề cá Việt Nam Một số kiến nghị đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm phát triển khai thác thủy sản bền vững. Hội Luật gia đóng góp 01 văn bản Luật, 81 văn bản dự thảo văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật và 02 văn bản các cấp Hội huyện và Chi hội Luật gia trực thuộc đóng góp 79 văn bản;tư vấn và trợ giúp pháp lý được 668 vụ việc, trong đó miễn phí 120 vụ việc; tư vấn giải quyết khiếu nại 347 vụ việc; hòa giải thành 274 vụ việc.Hội Y học tham gia đóng góp ý kiến cho 12 đề án, quy chế, thông tư về lĩnh vực y tế tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và bệnh viện Phục hồi chức năng. Hội Khoa học Lịch sử cho ý kiến về việc thực hiện 01 đề tài khoa học cấp cơ sở và 01 đề tài cấp tỉnh; đồng thời, góp ý Đề án của tỉnh về phát huy giá trị đình làng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Liên hiệp Hội Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan triển khai các hoạt động tư vấn, cho ý kiến về dự án, đề tà như dự án “Tìm kiếm Gà lôi lam mào trắng trong tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh”;“Đề án xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu Hà Tĩnh”;  Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Tư vấn đề án: “Tập trung, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”…;  Tham gia góp ý bằng văn bản cho quy hoạch và hiệu chỉnh điện quốc gia lần lần III và Luật bảo vệ môi trường sửa đổi, đồng thời gửi đề xuất kiến nghị tới các cơ quan liên quan.

Liên hiệp Hội TP. Hải Phòng tham gia, đóng góp ý kiến vào nội dung kỳ họp lần thứ hai HĐND TP khóa XVI do Thường trực HĐND TP tổ chức; đề xuất với Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển bền vững du lịch thành phố sau đại dịch Covid -19, trong đó đề nghị thành phố chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, các dự án đầu tư phát triển du lịch Hải Phòng; góp ý tư vấn, phản biện Dự thảo đề án Quy hoạch thành phố, dự thảo Kế hoạch của UBND TP về Quản lý chất thải nhựa đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Đề án đặt tên phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố và bổ sung một số tên đặt vào Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng, dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Chuyển đổi số thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Liên hiệp Hội Kiên Giang đã làm việc với các sở ngành chức năng có lập đề án dự án, để chọn lọc đề xuất đề án dự án TVPBGĐXH năm 2021: Đề án Phát triển Nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030; Dự án phát triển các sản phẩm ngành nghề truyến thống gắn với du lịch. Ngoài ra, thành viên Liên hiệp hội còn được mời tham gia phản biện một số báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Liên hiệp Hội Kon Tum tư vấn,  phản biện Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Liên hiệp Hội Kon Tum tham gia tích cực các hoạt động thẩm định, đánh giá các đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của tỉnh và các nhiệm vụ khác; góp ý hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030, tham gia ý kiến dự thảo các đề án, nghị quyết, chương trình hành động về “Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng vùng động lực của tỉnh Gia Lai đến năm 2025” và “Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch”, góp ý các dự thảo: Đề án phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh; tổ chức Hội nghị góp ý về: Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2030... Bên cạnh đó, một số thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội cũng đã tham gia làm thành viên của các Hội đồng phản biện nhiều đề tài, dự án, dự thảo Luật, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường,… trong và ngoài tỉnh, các ý kiến tư vấn được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao.

Liên hiệp Hội Lạng Sơn và một số Ủy viên Ban Chấp hành đã tham gia phản biện: Đề án Phát triển du lịch huyện Văn Lãng đến năm 2030và định hướng đến năm 2045; Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở giai đoạn 2021 - 2030;Ban hành Quy định về tiêu chí công nhận tuyến phố đạt chuẩn  văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Quy định Chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

Liên hiệp Hội Lào Cai góp ý Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai “về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai”;đề xuất, kiến nghị một số giải pháp với Tỉnh ủy nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; tổ chức xin ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan và tổng hợp trình UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị về phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Liên hiệp Hội Nghệ An tham gia phản biện các dự thảo, Nghị quyết, Chính sách do UBMT Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Nghệ An đề nghị; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ Tư vấn, phản biện 02 Đề án/chương trình: Chương trình Ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; Đề án: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.Hội Khoa học Lịch sử tổ chức phản biện, góp ý các công trình lịch sử, địa chỉ trước khi xuất bản. Hội KHKT Lâm nghiệp tham gia đề án và giải pháp chống chặt phá, sắn bắt, buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các giải pháp quản lý nhà nước về bảo vệ tốt rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, ngăn chặn tệ nán chiếm dụng rừng, đất rừng, chuyển đổi sai mục đích sử dụng đất rừng... Hội KHKT Nông nghiệp tham gia tư vấn phản biện cho đề án “Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021–2025, tầm nhìn 2030”; Chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp Nghệ An giai đoạn 2022–2025; Đề án phát triển cây ăn quả Nghệ An giai đoạn 2021–2030; Đề án sản xuất vụ hè thu 2021. Liên hiệp Hội Tân Kỳ tham gia phản biện và giám đinh xã hội trong các chương trình, dự án phát triển khoa học và công nghệ của UBND huyện...

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các Liên hiệp hội địa phương đã triển khai rất nhiều hoạt động TVPB&GĐXH. Nhiều địa phương, cấp ủy và chính quyền đã giao Liên hiệp Hội địa phương nhiệm vụ TVPB&GĐXH trên trên cơ sở đề nghị của Liên hiệp Hội. Cũng vì vậy các tổ chức cũng như các cán bộ thực hiện đã có thêm nhiều kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn hoạt động này.

HT

Xem Thêm

Đắk Nông: Tổ chức diễn đàn về tư vấn phản biện
Sáng ngày 19/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức diễn đàn khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày 13/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện (TVPB), góp ý đối với dự thảo “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các Hội thành viên Liên hiệp Hội Hà Giang và các chuyên gia TVPB ở tỉnh.
Yên Bái: Tham gia phản biện vấn đề bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu
Ngày 23/4, tại Khu du lịch Ao Vua, Ba Vì, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là sự kiện khoa học ngành dược liệu lần đầu được Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Ao Vua tổ chức.
Nan giải tìm vị trí xây bay thứ 2 của Vùng Thủ đô
Quá trình đô thị hóa ở các quốc gia là xu thế tất yếu trong sự phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao nhất Đông Nam Á với tỷ lệ đô thị hóa (tính đến cuối năm 2020) là...

Tin mới

Khánh thành trụ sở mới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức khai trương trụ sở mới tại Lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ... đã tham dự buổi lễ.
Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...