Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 16/05/2022 10:29 (GMT+7)

Vĩnh Phúc : Góp ý Dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030

Ngày 13/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học Tư vấn phản biện dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự Hội thảo về phía Trung ương có ông Nguyễn Văn Thạo, nguyên trợ lý Chủ tịch nước, nguyên Phó Văn phòng Trung ương Đảng; ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội kinh tế môi trường Việt Nam; ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam và lãnh đạo đại diện cơ quan, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc.

tm-img-alt

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 3 phần: Mở đầu, nội dung quy hoạch và giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.  Trong đó nội dung quy hoạch tập trung cụ thể vào phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; thực trạng phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn; phương án phát triển đô thị, nông thôn, các khu chức năng; phát triển kết cấu hạ tầng; quy hoạch xây dựng vùng huyện, liên huyện.

Góp ý vào dự thảo, các thành viên Hội đồng nhất trí về sự cần thiết lập Quy hoạch tỉnh và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của cơ quan tham mưu dự thảo. Nội dung lập Quy hoạch cơ bản tuân thủ theo Luật Quy hoạch năm 2017, Nghị định 37 và của Chính phủ và Quyết định số 998 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 5 năm gần đây thấp hơn so với kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 10 năm qua không ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, đề nghị trong báo cáo cần chỉ rõ nguyên nhân của những han chế để có giải pháp khắc phụ trong thời gian tới và lựa chọn phương án tăng trưởng phù hợp. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng tư duy quy hoạch trong báo cáo chưa được rõ; cách tiếp cận và phương pháp thực hiện quy hoạch mang tính tuền thống, chưa có sự đổi mới, đột phá; nội dung các quy hoạch chưa gắn kết với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch ngành. Dự thảo Quy hoạch cũng chưa làm rõ được những thách thức, tiềm năng, vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia. Các đại biểu đề nghị cần rà soát lại cách xây dựng kịch bản, giải thích lý do không cần sử dụng phân tích, dự báo các tác dộngđến môi trường của Quy hoạch; cụ thể hơn những điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh so với các tỉnh/thành lân cận; cụ thể các tiêu chí để đạt các mục tiêu đã đề ra. Trong đánh giá hiện trạng sử dụng đất, có đại biểu cũng cho ý kiến cần đánh giá sâu hơn về tính hợp lý và hiệu quả của việc phân bổ, sử dụng đất cho các ngành và lĩnh vực.

Về phương hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng trên địa bàn tỉnh, có đại biểu chỏ ằng báo cáo Quy hoạch đang thiếu và cần bổ sung phương án sắp xếp, tổ chức không gian phát triển các khu, cụm công nghiệp, phát triển du lịch, phát triển các vùng sản xuất nông nghieepjt ập trung, trung tâm thương mại, hội chợ của tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh cũng chưa đề cập đến nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thưng mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh; định hướng liên kết phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực của tỉnh với các ngành, lĩnh vực của thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực.

Trong giải pháp và nguồn lực thực hiện, một số đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho từng thời kỳ 2021 - 2025 và 2026 – 2030 về số lượng cũng như chất lượng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho từng giai đoạn để đáp ứng theo nhu cầu phát triển; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách về phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho phù hợp từng thời kỳ; nghiên cứu, bổ sung giải pháp cải thiện thể chế, môi trường đầu tư và kinh doanh như: Phân công, phân cấp và ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính…

Để hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch tỉnh, Hội đồng Tư vấn phản biện đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và thành viên Hội đồng, sớm bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Xem Thêm

Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới

Lâm Đồng: Thăm, tặng quà các nhà khoa học trong tỉnh
Ngày 14/5, Liên hiệp Hội tỉnh (Liên hiệp Hội) và Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đi thăm các tổ chức khoa học và công nghệ thành viên và các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển phát triển khoa học công nghệ của tỉnh nhân kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.
TSKH Phan Xuân Dũng: Sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân là điểm tựa để đội ngũ trí thức KH&CN cống hiến
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA là một trí thức dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp KH&CN, với nhiều dấu ấn đậm nét cho sự phát triển KH&CN nước nhà. Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, TSKH Phan Xuân Dũng đã có những chia sẻ cùng trang tin Vusta.vn về cuộc đời cống hiến cho KH&CN, những mong mỏi với đội ngũ trí thức KH&CN và sự phát triển của KH&CN nước nhà trong bối cảnh mới.
Khai thác những cơ hội mới trong việc ứng dụng công nghệ vào y tế
Trong hai ngày 09-10/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Diễn đàn quốc tế Y dược thông minh Việt Nam - Smart Health VietNam 2024 đã được tổ chức với chủ đề "Công nghệ chuyển đổi số ngành y tế". Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh đã tham dự và có phát biểu tổng kết tại diễn đàn toàn thể sự kiện.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng: Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua thách thức và có những phát triển bứt phá
Ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (1959-2024). Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng đã tham dự và có bài phát biểu tham luận tại buổi lễ. Vusta.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.
Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng tham dự lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Sáng 15/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam (18/5), kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN (1959-2024), lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 với chủ đề "KHCN và đổi mới sáng tạo – Nâng tầm vị thế quốc gia".
Sơn La: Đóng góp ý kiến 5 Dự thảo Luật
Trong các ngày 09-10/5 và 13/5/2024, Liên hiệp Hội tỉnh Sơn La đã tổ chức các Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến đối với 05 dự án Luật, gồm: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản Văn hoá (sửa đổi) và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Bà Phạm Thị Hà – Chủ tịch Liên hiệp Hội Chủ trì các hội thảo.
Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng; Cần tin tưởng, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức để họ cống hiến
“Hà Nội cần tiếp tục tin tưởng hơn nữa, trao cho đội ngũ trí thức các điều kiện, đặc biệt là cơ chế chính sách để họ đủ dũng khí, dám nói, dãm nghĩ, dám làm, dám hành động hơn nữa, điều này sẽ góp phần để đất nước, thủ đô phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và sẽ đạt tầm cao mới…” đây là phát biểu của Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng tại hội nghị.