Liên hiệp Hội Bình Phước: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
13/01/2021 11:11 SA 140 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước được thành lập năm 2007, từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp Hội Bình Phước luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ; nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vượt qua thách thức do tác động của tình hình thế giới, trong nước và khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới, có 41 dân tộc anh em cùng chung sống; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,  góp phần xây dựng địa phương, đất nước và xây dựng Liên hiệp hội Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Phước cho biết.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Phước

Trong những năm qua, Liên hiệp Hội Bình Phước tập hợp, đoàn kết trí thức là các chuyên gia, nhà khoa học ở ngoài tỉnh tham gia phản biện dự thảo “Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước” giai đoạn 2020-2050; phản biện Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhiều nội dung phản biện của Liên hiệp Hội được cấp thẩm quyền ghi nhận, xem xét, tham khảo để nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo, điều hành.

Ngoài ra, công tác phối hợp với các Hội thành viên, Thành viên liên kết ngày càng chủ động, hiệu quả hơn. Liên hiệp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các Hội thành viên, thành viên liên kết tổ chức các đợt thông tin, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh một cách kịp thời đến hội viên.

Bên cạnh đó, các Hội thành viên và thành viên liên kết đã nâng cao về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Liên hiệp hội khuyến khích hội viên tham gia các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn đời sống; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên; tiếp tục củng cố và phát triển đội ngũ hội viên cả về chiều rộng và chiều sâu, có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết với công tác Hội.

Một trong những hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa to lớn được các Hội thành viên, thành viên liên kết triển khai tốt trong thời gian qua đó là công tác xã hội từ thiện nhân đạo. Năm 2020 các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Bình Phước đã vận động được 39,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hiện vật khác để giúp những hộ nghèo, khó khăn và các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thạc sĩ Hương cho biết.

Ngoài ra, theo thạc sĩ Hương cho biết thêm, Liên hiệp Hội Bình Phước đã có nhiều nỗ lực trong công tác đoàn kết, tập hợp trí thức trong và ngoài tỉnh; tổ chức phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong nhân dân thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lan tỏa cả chiều rộng và chiều sâu, với 11.665 sản phẩm, mô hình, giải pháp tham gia; trong đó có 370 giải cấp tỉnh; 14 giải toàn quốc; rất nhiều sản phẩm, mô hình, giải pháp được ứng dụng hiệu quả vào công tác, sản xuất kinh doanh. Công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đạt kết quả tốt. Việc phản biện các chủ trương, chính sách, đặc biệt là phản biện Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Tầm nhìn chiến lược của tỉnh đến năm 2050, đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn để hoàn chỉnh chủ trương, chính sách, cơ chế với nhiều ý kiến chất lượng được tỉnh và nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược ghi nhận, tiếp thu.

Công tác thông tin phổ biến kiến thức, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị được thực hiện với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Tạp chí Khoa học thời đại (in và điện tử), website của Liên hiệp Hội Bình Phước đã đăng phát gần 5.000 tin bài, video, 25.000 bản Tạp chí in để phổ biến kiến thức và tuyên truyền đến tận người dân. Đồng thời, Liên hiệp Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy Gặp mặt, đối thoại và tôn vinh trí thức với gần 600 lượt trí thức tham gia và 186 trí thức được tôn vinh, khen thưởng.

Kết quả đó đã góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ; phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức và khẳng định được vị thế của Liên hiệp Hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã ký kết Chương trình phối hợp với 14 huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Liên hiệp Hội ký kết các Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Thông qua các Chương trình phối hợp, các bên cùng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ; Liên hiệp Hội huy động được cả nguồn lực trí tuệ, con người, kinh phí để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Vì vậy, theo thạc sĩ Hương cho hay, muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và khẳng định được vị thế cần thường xuyên chăm lo xây dựng tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hệ thống Liên hiệp Hội đoàn kết, thống nhất; chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ.

Ở thời điểm thuận lợi nhất, Liên hiệp Hội Bình Phước được tỉnh giao 23 biên chế và định suất; bộ máy có đủ Văn phòng, 2 Ban, Câu lạc bộ Trí thức, Tạp chí Khoa học thời đại in và điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Hiện nay, thực hiện tinh giản biên chế và sáp nhập các cơ quan báo chí, Liên hiệp Hội Bình Phước còn 13 định suất, 4 đơn vị trực thuộc, 20 hội thành viên và trên 28.000 hội viên.

HT