Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 17/06/2024 16:27 (GMT+7)

Bản tin Khoa học - Góp phần vào sự phát triển của Báo chí VUSTA

Hệ thống báo chí của Liên HiệpHội Việt Nam (VUSTA) đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin khoa học và kỹ thuật đến cộng đồng. Trong đó, các Bản tin khoa học của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố (Liên hiệp Hội địa phương) không chỉ giúp lan tỏa tri thức khoa học mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triểncủng cố hệ thống báo chí của VUSTA.

Đối với hệ thống báo chí VUSTA, các Bản tin khoa học của Liên hiệp Hội địa phương, không chỉ là ngôn luận của đội ngũ trí thức, mà còn là “cầu nối” để kết nối các nhà khoa học, kỹ sư và các nhà nghiên cứu…cùng nhau xây dựng tổ chức Liên hiệp Hội ngày một phát triển và bền vững.

tm-img-alt

Hội thảo “Nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức cho các Liên hiệp Hội Khu vực Miền Tây Nam Bộ” doVustaphối hợp Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau tổ chức (6/2023)-

Vai trò của Bản tin khoa học Liên hiệp Hội địa phương

Các Bản tin khoa học của các Liên hiệp Hội địa phương cung cấp một nguồn thông tin đa dạng và phong phú về các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật tại địa phương. Những thông tin này bao gồm kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học địa phương, các dự án hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, cũng như các sáng kiến và giải pháp kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Việc chuyển tải thông tin đa dạng và phong phú này không chỉ giúp làm giàu thêm nội dung của hệ thống báo chí của VUSTA mà còn giúp phản ánh đầy đủ và toàn diện bức tranh Khoa học và Kỹ thuật trên toàn quốc.

Các Bản tin khoa học của các Liên hiệp Hội địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự kết nối và hợp tác giữa các nhà khoa học, kỹ sư, và các tổ chức khoa học kỹ thuật trên toàn quốc. Thông qua các Bản tin này, các nhà nghiên cứu có thể biết đến các công trình và dự án đang được thực hiện ở các địa phương khác, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, và hợp tác trong nghiên cứu. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu mà còn thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và bền vững của khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Một trong những mục tiêu quan trọng của các Bản tin khoa học là phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đến cộng đồng. Các bản tin khoa học địa phương, với nội dung gần gũi và thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn về các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng của chúng trong đời sống hàng ngày. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về khoa học kỹ thuật mà còn khuyến khích sự tham gia và ủng hộ của người dân đối với các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Ngoài ra các Bản tin khoa học của Liên hiệp Hội địa phương đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nội dung của hệ thống báo chí của VUSTA. Với các bài viết, báo cáo nghiên cứu và thông tin đa dạng từ khắp các tỉnh, thành phố, hệ thống báo chí của VUSTA có thể cung cấp một bức tranh toàn diện và phong phú về tình hình phát triển khoa học kỹ thuật trên toàn quốc. Điều này không chỉ giúp làm phong phú thêm nội dung của các tạp chí, bản tin và website của VUSTA mà còn tạo sự hấp dẫn và thu hút độc giả.

Các Bản tin khoa học của các Liên hiệp Hội địa phương đã giúp phát triển mạng lưới thông tin của VUSTA. Thông qua việc liên kết và chia sẻ thông tin giữa các Liên hiệp Hội địa phương và VUSTA, một mạng lưới thông tin khoa học kỹ thuật rộng khắp và hiệu quả được hình thành. Mạng lưới này không chỉ giúp lan tỏa thông tin một cách nhanh chóng và chính xác mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và phát triển các dự án khoa học kỹ thuật liên vùng, liên ngành.

tm-img-alt

Một số Bản tin của Liên hiệp Hội địa phương

Hiệu quản mạng lại từ Bản tin khoa học Liên hiệp Hội địa phương

Một trong những hữu ích chính của các Bản tin khoa học của Liên hiệp Hội địa phương là cung cấp thông tin về các nghiên cứu mới nhất. Các bản tin này thường bao gồm các bài viết, báo cáo nghiên cứu và các phát hiện mới, giúp các nhà khoa học và kỹ sư nắm bắt được những tiến bộ trong lĩnh vực của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học và kỹ thuật phát triển nhanh chóng, việc cập nhật thông tin kịp thời là rất quan trọng.

Các Bản tin khoa học của Liên hiệp Hội địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng khoa học và kỹ thuật. Thông qua các Bản tin, các nhà khoa học có thể chia sẻ kết quả nghiên cứu của mình với cộng đồng, từ đó thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi thông tin. Bên cạnh đó, các Bản tin còn cung cấp thông tin về các hội nghị, hội thảo và các sự kiện khoa học, giúp các nhà nghiên cứu có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với nhau.

Các Bản tin khoa học của Liên hiệp Hội địa phương cũng là nguồn tài liệu hữu ích cho giáo dục và đào tạo. Sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ có thể tìm thấy trong các Bản tin này những kiến thức mới nhất, những bài viết có hàm lượng khoa học chất lượng cao, giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu. Ngoài ra, các Bản tin còn cung cấp thông tin về các chương trình giáo dục, để học sinh, sinh viên cơ hội học tập và nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Thông qua việc phổ biến các nghiên cứu và phát hiện khoa học, các Bản tin khoa học của Liên hiệp Hội địa phương góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của khoa học và kỹ thuật. Các bài viết phổ biến khoa học, giúp bạn đọc cũng có thể hiểu được những khái niệm khoa học phức tạp. Điều này không chỉ giúp nâng cao kiến thức của cộng đồng mà còn thúc đẩy sự quan tâm và đầu tư vào các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Việc cập nhật những tiến bộ và phát hiện mới trong các Bản tin khoa học của Liên hiệp Hội địa phương có thể khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong cộng đồng khoa học và kỹ thuật. Các nhà nghiên cứu có thể lấy cảm hứng từ những công trình nghiên cứu đã được công bố để phát triển các ý tưởng mới, từ đó thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ. Đồng thời, các Bản tin cũng cung cấp thông tin về các dự án và sáng kiến đang được triển khai, giúp các nhà nghiên cứu có thể học hỏi và áp dụng vào công việc của mình.

Một hữu ích quan trọng khác của các Bản tin khoa học là thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng. Thông qua việc công bố các kết quả nghiên cứu và các giải pháp kỹ thuật, các Bản tin này giúp các nhà khoa học và kỹ sư nhận thức rõ hơn về các ứng dụng thực tiễn của công trình nghiên cứu. Điều này không chỉ giúp giải quyết các vấn đề cụ thể trong sản xuất và đời sống mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.

Có thể nói, Bản tin khoa học của Liên hiệp Hội địa phương đã và đang đóng góp quan trọng vào việc phát triển hệ thống báo chí của VUSTA. Không chỉ cung cấp thông tin đa dạng và phong phú, thúc đẩy sự kết nối và hợp tác, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đến cộng đồng, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nội dung, phát triển mạng lưới thông tin và thúc đẩy sự phát triển của báo chí khoa học tại Việt Nam./.

Xem Thêm

PCT Phạm Ngọc Linh tham dự Lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Chủ tịch VUSTA - Phạm Ngọc Linh đã tham dự và đón nhận sách tặng tại buổi lễ.
Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt để báo chí Vusta đi đến thành công
Một trong những thế mạnh của báo chí trong hệ Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) là thông tin về KH&CN, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu KH, ứng dụng và chuyển giao CN, các hoạt độngTVPB và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam... Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt, mắt xích không thể thiếu để báo chí Vusta đi đến thành công.
Kon Tum: Tập huấn canh tác sầu riêng bền vững
Ngày 23/5, tại huyện Sa Thầy, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PT&NT, UBND huyện Sa Thầy tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật canh tác sầu riêng bền vững” trên địa bàn huyện.

Tin mới

VNCOLD và những đóng góp trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước
Trong nhiều năm qua, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong các hoạt động tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, an ninh nguồn nước và an toàn đập, TS Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước cho biết.
Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập thực tiễn nghiệp vụ tại Thái Nguyên
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2024, trong 2 ngày 16,17/ 7, Chi hội nhà báo tạp chí Việt Nam hội nhập (là Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) đã thực hiện chuyến đi thực tế tại 2 huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và Khu di tích đặc biệt cấp quốc gia An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên).
Quảng Trị: Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V
Sáng ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW của Ban Bí thư
Chiều ngày 16/7 tại Hà Nội, Liện hiệp hội Việt Nam (Vusta), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.
Trà Vinh: 8 giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ là lực lượng trí thức tham gia vào các hoạt động khoa học, công nghệ, là nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có năng lực nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ, giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với xu hướng phát triển.
Phú Thọ: Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề trong tỉnh
Ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về: Giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề làm bánh truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần phát triển du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Tiền Giang: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
Ngày 12/7/2024, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Đắk Lắk: Góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 12/7/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý về Dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng.
Phú Thọ: Tìm giải pháp cho phong trào xây dựng xã hội học tập suốt đời
Ngày 15/7, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học và Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tọa đàm: “Giải pháp tích cực đẩy mạnh phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh”.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức từ Trung ương tới địa phương
Đây là nhiệm vụ do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì thực hiện nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Thanh Hoá: Kiểm tra dự án quản lý rừng ngập mặn
Ngày 11/7/2024, Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Thường vụ, cơ quan Liên hiệp hội đến thăm và kiểm tra kết quả thực hiện dự án “Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam”.