Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 25/01/2024 15:14 (GMT+7)

Bắc Giang: Phản biện Báo cáo thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người

Ngày 24/01, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị tư vấn, phản biện: Báo cáo “kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang từ năm 2010 đến nay; bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới”.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp hội, Ngô Chí Vinh chủ trì hội thảo

Báo cáo do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng. Báo cáo nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kết quả việc triển khai thực hiện các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2010 đến nay; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu làm rõ bản sắc, đặc trưng nổi bật và sự khác biệt của văn hóa, con người Bắc Giang; vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế; vai trò của giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ trong văn hóa; bám sát đối tượng nghiên cứu là sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện và minh chứng bằng các số liệu đạt được; có sự đánh giá, so sánh với các mục tiêu đặt ra của từng nhiệm kỳ. Phân tích rõ hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và hạn chế chính về văn hóa, con người Bắc Giang; rút ra tên từng bài học kinh nghiệm. Phân tích thêm tình hình bối cảnh trong nước, ngoài nước và sát với tình hình thực tiễn của tỉnh Bắc Giang. Phướng hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn tới cần xác định phát triển văn hóa, con người là lĩnh vực ưu tiên, khâu đột phá chiến lược; bổ sung thêm các nội dung trọng tâm, điểm nhấn về văn hóa, con người Bắc Giang để đầu tư phát triển, xây dựng hình ảnh, giá trị chuẩn mực của con người Bắc Giang.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Ngô Chí Vi, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, phản biện đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện báo cáo, bảo đảm chất lượng trình UBND tỉnh.                                                               

Xem Thêm

Góp ý dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Chiều ngày 28/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thanh Hoá: Phản biện quy định chi phí tham gia chương trình đào tạo
Sáng ngày 19/3, Liên hiệp hội tỉnh tổ chức hội thảo “Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (Quy định) do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo.
Thanh Hoá: Phản biện đề án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Sáng ngày 15/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa” (Đề án) do UBND huyện Thạch Thành phụ trách.
Thanh Hoá: Phản biện quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày 05/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo phản biện “Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm 2024 - 2025” do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phụ trách soạn thảo.

Tin mới