Thông báo: Tạm dừng xuất bản Bản tin Phổ biến kiến thức và Chuyên đề Phổ biến kiến thức đến hết năm 2021
06/07/2020 9:29 SA 351 lượt xem
Cỡ chữ +-

Việc tạm dừng xuất bản Bản tin Phổ biến kiến thức (từ năm 2009) và Chuyên đề Phổ biến kiến thức (từ năm 2016) là chưa có tiền lệ trong quá trình phát triển của trang tin vusta.vn. Tuy nhiên, trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác quy hoạch báo chí đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động báo chí nói chung và báo chí Liên hiệp Hội nói chung.

Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức - Liên hiệp Hội Việt Nam đã giao cho Báo Khoa học và Đời sống thực hiện nhiệm vụ xuất bản Bản tin Phổ biến kiến thức và Chuyên đề những năm qua để đăng tải lên trang tin vusta.vn, nhưng do ảnh hưởng của Covid-19 và đặc biệt là do một số cán bộ, phóng viên được phân công phụ trách thực hiện Bản tin và Chuyên đề phải lo công việc gia đình cũng như chuyển công tác đến đơn vị mới nên Báo Khoa học và Đời sống không đảm bảo nhân sự để thực hiện tin, bài cũng như chất lượng nội dung cho Bản tin và Chuyên đề Phổ biến kiến thức.

Trang tin Vusta.vn sẽ nối lại việc xuất bản Bản tin Phổ biến kiến thức và Chuyên đề Phổ biến kiến thức ngay sau khi điều kiện dịch bệnh tại nước ta cho phép và công tác quy hoạch báo chí Liên hiệp Hội hoàn chỉnh. Ban biên tập trang tin Vusta.vn trân trọng cảm ơn sự thông cảm và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc dành cho trang tin trong thời gian tới.

BAN BIÊN TẬP