Ra mắt cuốn sách đặc khảo về Hoàng Sa, Trường Sa - Biển Đông
20/01/2015 2:55 CH 3874 lượt xem
Cỡ chữ +-

Đây là công trình nghiên cứu khá công phu, tập hợp bài viết của nhiều tác giả, như Hoàng Xuân Hãn, Thái Văn Kiểm, Trần Hữu Châu, Trần Thế Đức, Long Hồ, đặc biệt là nhiều bài nghiên cứu công phu của nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã… Theo GS Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN: "Nhiều bài viết thật sự là công trình nghiên cứu có giá trị cao, sưu tầm tài liệu công phu, xử lý thông tin khoa học, thái độ khách quan trung thực và nhất là góp phần dấy lên tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, nêu cao những giá trị văn hóa dân tộc”.