Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Một quyết định lịch sử
Bước vào năm 1944, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, phong trào đấu tranh cách mạng trong nước phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu phải xây dựng đội quân chủ lực của lực lượng vũ trang cách mạng, làm nòng cốt cho...
Đại tướng Hoàng Văn Thái - Võ, Văn toàn diện
Người “có duyên” cầm cờ từ ngày thành lập quân độiTừ nhỏ, Hoàng Văn Xiêm là một học sinh chăm chỉ, ham học nhưng năm 13 tuổi đã phải bỏ học đi làm thuê. Năm 1936, do tham gia các hoạt động bãi công chống lại chủ mỏ thiếc Tĩnh...
Thủ đô Hà Nội nhớ lời Bác dạy
  Tháng 8/1945, tại Quốc dân Đại hội ở Tân Trào (Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định sáng suốt chọn Hà Nội làm Thủ đô của nước Việt Nam độc lập, chính thức nối lại mạch nghiệp xưa của kinh đô Thăng Long -...
Người khai mở hoạt động báo chí, xuất bản
  Sau hơn 10 năm là công chức cao cấp trong bộ máy hành chính ở Lào Cai, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, năm 1906, Nguyễn Văn Vĩnh đã thực hiện chuyến đi quan trọng: dự triển lãm thuộc địa ở Marseille và tham quan nghiên cứu đời sống...
Vị tướng lỗi lạc của thời đại Hồ Chí Minh
  Đại tướng Lê Trọng Tấn tên thật là Lê Trọng Tố, sinh ngày 1-10-1914 tại làng Nghĩa Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ (nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Sinh ra trong một gia đình trí thức có truyền thống,...