Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Development Workshop (DW)
DW là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm phát triển khả năng của địa phương để cải thiện điều kiện sống của dân cư ở những cộng đồng kém phát triển và bị đe doạ. DW tập trung vào việc giảm sự thiệt hại tiềm tàng và...