Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 17/04/2021 19:58 (GMT+7)

TS Phạm Văn Tân: Rất cần cơ chế, chính sách đột phá trong hoạt động khoa học công nghệ

Trong văn kiện trìnhĐại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam(LHHVN) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) được Đại hội thông qua đã chỉ rõ những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn, thách thức và phương hướng hoạt động của LHHVN trong nhiệm kỳ tới. Phóng viên vusta.vn đã có cuộc trao đổi với Ts. Phạm Văn Tân - Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHVN khóa VII về một số nội dung quan trọng trong văn kiện, vusta.vn xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trao đổi này.

TS Phạm Văn Tân – Nguyên PCT kiêm TTK LHHVN khóa VII

 Xin Ông cho biết một số kết quả cơ bản của LHHVN trong nhiệm kỳ VII vừa qua trong vai trò tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài nước?

 Ts. Phạm Văn Tân: Trong nhiệm kỳ qua, với không ít những khó khăn khách quan, chủ quan trước tình hình kinh tế xã hội, thiên tai, dịch bệnh trong và ngoài nước lên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động khoa học công nghệ nước ta nói chung và LHHVN nói riêng. Nhưng LHHVN luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KH&CN thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Đến nay LHHVN đã thành lập xong 63 Liên hiệp Hội của các tỉnh thành trong cả nước. Tính đến nay, LHHVN đã có 89 Hội ngành toàn quốc, gần 500 tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc nâng tổng số trí thức, hội viên toàn hệ thống lên trên 3,7 triệu người…

Công tác Tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) là một nhiệm vụ trọng tâm của LHHVN, nhưng trong nhiệm kỳ qua LHHVN chưa để lại dấu ấn mạnh như các nhiệm kỳ trước, quan điểm của ông về vấn đề này?

    Ts. Phạm Văn Tân: Theo tôi, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Bởi vì, TVPB&GĐXH là việc nêu ý kiến chưa đồng tình của nhân dân đối với những vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, quyết định, dự án,… của Nhà nước, các tổ chức, liên quan đến quyền lợi và đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Mục đích của TVPB&GĐXH là làm sáng tỏ bản chất của vấn đề, những ưu điểm, hạn chế, những vấn đề chưa hợp lý, bất cập của những chủ trương, chính sách, quyết định đó. Như vậy, bản chất của TVPB&GĐXH là thực hành dân chủ, góp phần bổ sung, sửa chữa những khiếm khuyết, sai lầm, đem lại những lợi ích chính đáng, hợp pháp, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. TVPB&GĐXH có ý nghĩa chính trị sâu sắc, phản ánh mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và hơn thế, nó thể hiện sâu sắc dân chủ XHCN, bản chất nhà nước pháp quyền XHCN – quyền lực thuộc về nhân dân.

     Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò TVPB&GĐXH là một nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống LHHVN. Trong nhiệm kỳ qua, LHHVN đã tích cực vận động chính sách, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về “hoạt động tư vấn,phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam”. Trên cơ sở đó, LHHVN đã ban hành Hướng dẫn các hội thành viên thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH, ngoài ra Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHHVN. Đó là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để LHHVN và các hội thành viên thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH. Trong nhiệm kỳ qua, LHHVN đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, dự án luật quan trọng của Đảng và Nhà nước, các dự án đầu tư trọng điểm ảnh hưởng lớn đến xã hội.Bên cạnh đó, LHHVN còn tham gia góp ý cho rất nhiều dự thảo văn bản quan trọng khác.

Đối với các Hội ngành toàn quốc đã thực hiện nhiều hoạt động TVPB&GĐXH, có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - xã hội quan trọng của ngành cũng như của đất nước. Hoạt động TVPB&GĐXH  của các Hội ngành toàn cùng với hoạt động chung của hệ thống LHHVN đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng và đáng tin cậy giúp Đảng, Nhà nước khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến KH&CN. Đến nay, đã có rất nhiều Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố tham gia thực hiện TVPB&GĐXH với hàng trăm dự án của địa phương và đã có những đóng góp thiết thực trong công tác tham mưu, tư vấn, phản biện với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển tổng thể về kinh tế- xã hội, bảo vệ an ninh và triển khai những dự án lớn của địa phương, đóng góp nhiều ý kiến giúp cho các cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời triển khai cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

    Cũng trong nhiệm kỳ qua , LHHVN đã cử nhiều chuyên gia tham dự các đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội về một số đề án, dự án quan trọng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội VII LHHVN tháng 12/2020

Là một tổ chức Chính trị Xã hội, tập hợp giới trí thức về khoa học công nghệ của đất nước, theo ông hiện nay còn những bất cập gì về cơ chế chính sách đối với những người làm khoa học nói chung và những người làm khoa học công nghệ thuộc hệ thống LHHVN nói riêng?

   Ts. Phạm Văn Tân: Phải thành thật là Việt Nam vẫn chưa tạo điều kiện tốt nhất cho những người làm khoa học, đặc biệt là về tài chính. Tôi lấy ví dụ, như ở một nước láng giềng Campuchia với cơ chế tài chính thông thoáng, có thể lấy ngân sách nhà nước hàng triệu đô la mà không cần thuyết minh, dự toán, hóa đơn chứng từ, đấu thầu tuyển chọn thì cũng là điều mà Việt Nam cần nghiên cứu. câu chuyện về hai cha con người nông dân Trần Quốc Hải sửa chữa và đóng thành công 12 xe bọc thép cho quân đội Campuchia và được nước này trao tặng huân chương "Đại tướng quân" được dư luận chú ý là một minh chứng về sự quan tâm đối với những người làm khoa học vẫn còn nguyên giá trị.

  Ở Việt Nam, mặc dù Luật KHCN năm 2013 đã có cơ chế khoán chi tới sản phẩm cuối cùng, tạo điều kiện để người làm khoa học không bị lệ thuộc vào hóa đơn, chứng từ hay tình trạng quá nhiều cấp phê duyệt, đá qua đá lại. Tuy nhiên, khi đưa cơ chế khoán vào thực tế thì nó vẫn vấp phải những rào cản của cơ chế và tư duy cũ. Một khi đã khoán sản phẩm cuối cùng thì “đầu vào” đã được kiểm soát chặt chẽ và quan trọng là chúng ta phải tin tưởng nhà khoa học. Còn trong quá trình làm, họ có thể tiết kiệm khoản này để chi cho khoản kia, miễn là không làm phát sinh thêm tiền của Nhà nước. Tôi và các nhà quản lý đều biết những cái lợi của cơ chế khoán chi, song không thể vượt qua được rào cản về tâm lý cũng như cơ chế chính sách.

Hay như hiện nay, đã có rất nhiều Quyết định, Chỉ thị, Thông tư …cho hoạt động khoa học của LHHVN, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện thì gặp không ít những thủ tục pháp lý chồng chéo trong quản lý Nhà nước nên LHHVN gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Mặc dù với cơ chế đặc thù như vậy, nhưng ở LHHVN hàng năm vẫn kiên trì thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình, tôn vinh rất nhiều sản phẩm được ứng dụng thành công. Các nhà khoa học của LHHVN đã làm được rất nhiều sản phẩm có giá trị cho đất nước.  Ngoài ra, những thành công của người dân không bằng cấp nhưng thực sự họ là những “nhà khoa học” cũng được LHHVN quan tâm nhiều hơn, chúng tôi coi đây là điều đương nhiên phải khuyến khích. Không phải Chính phủ hay các Bộ không quan tâm, mà cơ chế chưa phù hợp để hỗ trợ họ một cách tối đa. Do vậy, theo tôi cần phải có một cơ chế mang tính đột phá cho hoạt động khoa học công nghệ nước nhà…

    Trước những cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, chưa được tháo gỡ như trên, LHHVN đã đề ra những giải pháp, mục tiêu của mình như thế nào trong văn kiện đại hôi VIII?

     Ts. Phạm Văn Tân: Với tinh thần “ Đoàn Kết – Sáng tạo - Đổi mới -Phát triển ”. Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội Việt Nam  quyết tâm  tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội. Nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc triển khai các hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các điển hình, mô hình tốt. Đẩy mạnh hoạt động TVPB&GĐXH. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển mạnh công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ kịp thời có những quyết sách về phát triển khoa học công nghệ nói chung và LHHVN nói riêng. Thúc đẩy phát triển các hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo KH&CN Việt Nam. Ngoài ra LHHVN sẽ  tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế…phấn  đấu  đạt được mục tiêu Chiến lược: LHHVN trở thành một tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh từ Trung ương đến địa phương.  Giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng Xã hội Chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

L. H(thực hiện)

Xem Thêm

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Máy hốt lúa - Sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật của một nông dân
Đầu tháng 6/2023, Liên hiệp Hội Phú Yên về thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để “Mục sở thị” chiếc máy hốt lúa của anh Nguyễn Ngọc Trí, Đồng thời, tư vấn để anh Trí tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên, lần thứ 10 (2022-2023) vì nhận thấy đây là mô hình sáng tạo, được mọi người đánh giá cao.
Giải Nhất Hội thi toàn quốc: Tôi đã thất bại mấy lần rồi!
Quê anh ở TX Đông Hòa (Phú Yên). Tốt nghiệp cử nhân Địa lý, trường Đại học KHXH &NV ở TP Hồ Chí Minh năm 2007. Anh đi làm thuê một thời gian tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để học hỏi cách làm củi từ trấu. Năm 2009 anh về làng lập nghiệp bằng việc nghiên cứu sản xuất củi đốt bằng việc tái chế vỏ trấu và giàu lên từ sản phẩm này.
Phú Yên: Thầy Nguyễn Lưu Hồng - Người đam mê sáng tạo
Trường cao đẳng Nghề Phú Yên luôn tích cực khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nên nhi đồng (STTN-NĐ), Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh và đạt nhiều giải cao. Trong đó, thầy giáo Nguyễn Lưu Hồng là người có nhiều đóng góp, ghi dấu ấn sâu đậm cho hoạt động này.
Người ươm mầm khoa học kỹ thuật Việt Nam
Giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Nhà khoa học, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Giải thưởng Hồ Chí Minh , giải thưởng Lúa thế giới; Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Nghĩa lớn!
GS.VS Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học lớn, người đặt nền móng cho ngành khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ nhiệm Báo Khoa học và Đời sống.

Tin mới

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Vĩnh Long: 41 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo lần thứ XII
Ngày 16/9, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XIII, năm 2023-2024.
Kon Tum: Ghi nhận từ Cuôc thi Sáng tạo lần thứ 15
Qua 15 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh đã thực sự là sân chơi trí tuệ của thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.