Lễ trao tặng danh hiệu thầy thuốc Đông Y tiêu biểu toàn quốc lần thứ II
20/12/2019 10:43 SA 1129 lượt xem
Cỡ chữ +-

Buổi lễ được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tổ chức Sáng ngày 17/12/2019, tại Hà Nội. 

 

Trong 73 năm qua, Hội Đông y Việt Nam đã không ngừng phát huy, phát triển trên mọi lĩnh vực, Nhất là từ khi có “Chỉ thị 24/CT-TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phát triển nền Đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” cán bộ, hội viên Hội Đông y Việt Nam nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm 2018 Hội Đông y các tỉnh, thành phố đã tổ chức Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW. Thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Trung ương Hội Đông y Việt Nam, để kịp thời động viên, khen thưởng, Vinh danh các Thầy thuốc Đông y có nhiều thành tích cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 952/QĐ-HĐY ngày 13/11/2019 về việc khen thưởng và Vinh danh cho 82 các bộ, hội viên Đông y trong cả nước. Lễ trao Danh hiệu diễn ra long trọng, đã khích lệ đội ngũ Thầy thuốc Đông y kiếp tục phấn đấu, cống hiến cho công tác khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao sức khỏa cho nhân dân./.

Cộng tác viên: Nhà báo, ThS.BS. Nguyễn Đình Thục. Tổng thư ký TW Hội Đông y Việt Nam